Našli ste 24 zadetkov

Napisal/-a srajh
22 Dec 2020, 11:24
Forum: 16. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. in 7. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe (datum objave: 30. 10. 2020)
Tema: Prožni ležalni loki
Odgovori: 1
Ogledi: 156

Prožni ležalni loki

Ali spadajo prožni ležalni loki "glasfiberboxen" pod opremo za vhlevitev, ki prispeva k dobremu počutju živali in bi kandidat za to na razpisu pridobil dodatne točke pod 6.2.inovacije. Podroben opis teh prožnih lokov je na spletni strani http://www.swaving-stalinrichting.nl/page/glasfiberb...
Napisal/-a srajh
16 Sep 2020, 10:07
Forum: 15. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja (datum objave: 7. 8. 2020)
Tema: Obnova nasada jablan pred 16.letom starosti
Odgovori: 1
Ogledi: 163

Obnova nasada jablan pred 16.letom starosti

Na kmetiji imajo v nasadu jablan velike probleme z metličavostjo in posledično nizke pridelke. Nasad jablan še ni star 16 let. Ali lahko na osnovi zapisa iz razpisa »3. določbe iz 1. in 2. točke tega odstavka se ne uporabljajo v primeru, če je obnova sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč posledica nara...
Napisal/-a srajh
18 Nov 2019, 11:28
Forum: Poslovni načrt in izbira razvojnih ciljev
Tema: Gradnja dvorišča in robot
Odgovori: 1
Ogledi: 329

Gradnja dvorišča in robot

Mlad prevzemnik kmetije namerava urediti in asfaltirati dvorišče (400 m2). Ker za izdradnjo dvorišča ni potrebno gradbeno dovoljenje nas zanima, kaj bo ob zahtevku poleg računa in potrdila o plačilu, še potrebno priložiti? Prav tako namerava kupiti robota za potiskanje krme k jaslim v hlevu za krave...
Napisal/-a srajh
18 Jun 2018, 11:13
Forum: 9. javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, za leto 2018 (datum objave: 30. 3. 2018)
Tema: Rekonstrukcija namakalnih sistemov
Odgovori: 1
Ogledi: 437

Rekonstrukcija namakalnih sistemov

Kolegica Helena Kapun je postavila vprašanje: Med upravičenimi stroški je v točki 2.1.7 navedeno: UREDITEV (NOVOGRADNJA IN REKONSTRUKCIJA) ZASEBNIH NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI ENEMU UPORABNIKU. Ali spada rekonstrukcija Izgradnje vodnega zbiralnika (vodno zajetje) do 2.000 m3, do 2 m globine...
Napisal/-a srajh
12 Jun 2018, 11:31
Forum: 9. javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, za leto 2018 (datum objave: 30. 3. 2018)
Tema: Polne delovne moči
Odgovori: 1
Ogledi: 433

Polne delovne moči

Kmetija je po podatkih iz obdelave FADN v letu 2017 imela 1,05 PDM. Mald nosilec kmetije se je letos kmečko zavaroval in poleg njega sta v register kmetije vpisani še dve osebi, ki sta zaposleni izven kmetije. Vsi trije bi torej predstavljali 2 PDM. Katere podatke upoštevamo pri izračunih - iz FADN-...
Napisal/-a srajh
17 Apr 2018, 07:27
Forum: 9. javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, za leto 2018 (datum objave: 30. 3. 2018)
Tema: Zaraščena površina
Odgovori: 1
Ogledi: 379

Zaraščena površina

Kmetija bo sodelovala na razpisu 4.1 za sadjarstvo in sicer z obnovo nasada in protitočnih mrež. Del površine, ki bo predmet naložbe je travnik 1,08 ha, manjši del pa površina v zaraščanju 0,11 ha. Ali mora ta del, ki je sedaj v zaraščanju že biti vpisan vregister kmetijskega gospodarstva in če da p...
Napisal/-a srajh
17 Jan 2018, 09:14
Forum: Podukrep M6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, nemenjene razvoju majhnih kmetij - 1. JAVNI RAZPIS (13. 10. 2017 - 31. 1. 2018)
Tema: KRMIŠČE IN KOVINSKA OGRAJA
Odgovori: 1
Ogledi: 348

KRMIŠČE IN KOVINSKA OGRAJA

V zvezi z vprašanjem Kovinska ograja srajh » 16 jan 2018, 11:32 vas prosim za dodatno pojasnilo. Kmetija bo delala celotno krmišče, vključno s kovinsko ograjo (ne samo ograje), vendar bo to zunaj gerka (kjer bo investicija v postavitev pašnika). Površina bodočega krmišča ni znotraj gerka, ker se tam...
Napisal/-a srajh
16 Jan 2018, 11:32
Forum: Podukrep M6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, nemenjene razvoju majhnih kmetij - 1. JAVNI RAZPIS (13. 10. 2017 - 31. 1. 2018)
Tema: Kovinska ograja
Odgovori: 1
Ogledi: 351

Kovinska ograja

Kmetija bi investirala v nakup kovinske ograje, znotraj katere bi bilo narejeno krmišče za govedo, bi pa ta ograja pomenila tudi možnost zapiranja živali v ta prostor tudi za potrebe številčenja in nakladanja živali. Živali imajo namreč celo leto možnost izpusta na pašnik. To krmišče ni zajeto v ger...
Napisal/-a srajh
15 Jan 2018, 15:06
Forum: Podukrep M6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, nemenjene razvoju majhnih kmetij - 1. JAVNI RAZPIS (13. 10. 2017 - 31. 1. 2018)
Tema: Dopolnilna dejavnost
Odgovori: 1
Ogledi: 410

Dopolnilna dejavnost

Imam primer kmetije, ki bi vložila denar za male kmetije v dopolnilno dejavnost, ni pa nosilec dopolnilne dejavnosti tudi nosilec KMG. Kaj v takem primeru? Veljajo računi za dopolnilno dejavnost, ki glasijo na nosilca dopolnilne dejavnosti, kot dokazilo za stroške nosilcu KMG? Hvala za odgovor in le...
Napisal/-a srajh
09 Jan 2018, 09:11
Forum: Podukrep M6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, nemenjene razvoju majhnih kmetij - 1. JAVNI RAZPIS (13. 10. 2017 - 31. 1. 2018)
Tema: Krčitev gozda
Odgovori: 1
Ogledi: 413

Krčitev gozda

Kmetija namerava izvesti (ob dovoljenju s strani gozdarjev) krčitev gozda v velikosti 0,30 ha in zatem ureditev te površine v kmetijsko zemljišče. So stroški povezani s krčitvijo gozda in ureditvijo kmetijskega zemljišča (2.1.6.1.6 odstranjevanje drevja grmičevja, 2.1.6.1.5 Planiranje, 2.1.6.1.7 set...

Pojdi na napredno iskanje