Našli ste 156 zadetkov

Napisal/-a mmele
23 Apr 2021, 09:14
Forum: M16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni
Tema: Kombinacija podukrepa M16.4 in M9.1
Odgovori: 1
Ogledi: 89

Re: Kombinacija podukrepa M16.4 in M9.1

Pri izvajanju obeh ukrepov hkrati je pomembno, da so izpolnjeni pogoji za pridobitev sredstev iz teh podukrepov. Eden od teh pogojev je, da v povezavi z prodajo proizvodov iz posameznega ukrepa vodi ločeno računovodstvo. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi 2. točko 21. člena Uredbe o izvajanju uk...
Napisal/-a mmele
23 Apr 2021, 09:13
Forum: M16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni
Tema: Kombinacija podukrepa M16.4 in M9.1
Odgovori: 1
Ogledi: 89

Kombinacija podukrepa M16.4 in M9.1

Ali je mogoče hkrati pridobiti podporo iz podukrepa 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju in podukrepa 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov?
Napisal/-a mmele
15 Apr 2021, 06:19
Forum: M16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani
Tema: Podaljšanje projekta zaradi epidemije COVID 19
Odgovori: 1
Ogledi: 91

Re: Podaljšanje projekta zaradi epidemije COVID 19

Spoštovani, glede na podane podatke bi lahko šlo za višjo silo. Vendar se obstoj višje sile obravnava v vsakem konkretnem primeru posebej, začne pa se na vloženo prošnjo stranke za priznanje višje sile. Zato je težko vnaprej govoriti o opravičljivih razlogih. Situacija s trenutno epidemijo bi tudi l...
Napisal/-a mmele
28 Jan 2021, 14:08
Forum: 2. javni razpis (datum objave: 28. 12. 2018)
Tema: Najem prostora - vrsta upravičenega stroška
Odgovori: 1
Ogledi: 99

Re: Najem prostora - vrsta upravičenega stroška

Najem prostora za izvedbo aktivnosti v okviru projekta sodi med stroške zunanjih storitev.
Napisal/-a mmele
22 Jun 2020, 10:57
Forum: 2. javni razpis (datum objave: 28. 12. 2018)
Tema: nastali stroški
Odgovori: 1
Ogledi: 279

Re: nastali stroški

Lahko imate v prvem 12-mesečju višje stroške pri članu partnerstva in potem v naslednjem obdobju toliko nižje, ampak v kolikor bo zaradi tega skupna zaprošena vrednost prvega zahtevka višja, od odobrene po odločbi, morate pred vložitvijo prvega zahtevka na ARSKTRP vložiti prošnjo za spremembo. Glede...
Napisal/-a mmele
22 Jun 2020, 10:56
Forum: 2. javni razpis (datum objave: 28. 12. 2018)
Tema: Zahtevek
Odgovori: 1
Ogledi: 221

Re: Zahtevek

V zahtevkih za izplačilo lahko uveljavljate stroške, ki so nastali znotraj obdobja upravičenosti stroškov. Časovni vidik upravičenosti stroškovdoloča 57. člen uredbe, ki pravi, da se za upravičene stroške štejejo stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka p...
Napisal/-a mmele
08 Jun 2020, 09:59
Forum: 2. javni razpis (datum objave: 28. 12. 2018)
Tema: Neobvezni vzorec za druge evidence
Odgovori: 1
Ogledi: 251

Neobvezni vzorec za druge evidence

Upravičenec do podpore mora za namen izvajanja projekta voditi ločeno računovodstvo oziroma ustrezne evidence. Za tiste upravičence, ki na podlagi zakona (kot npr. Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o dohodnini, Zakon o zavodih, ipd.) niso dolžni voditi računovodstva in poslovnih knjig, smo priprav...
Napisal/-a mmele
08 Jun 2020, 09:58
Forum: 1. javni razpis (datum objave: 2. 2. 2018)
Tema: Neobvezni vzorec za druge evidence
Odgovori: 1
Ogledi: 244

Neobvezni vzorec za druge evidence

Upravičenec do podpore mora za namen izvajanja projekta voditi ločeno računovodstvo oziroma ustrezne evidence. Za tiste upravičence, ki na podlagi zakona (kot npr. Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o dohodnini, Zakon o zavodih, ipd.) niso dolžni voditi računovodstva in poslovnih knjig, smo priprav...
Napisal/-a mmele
08 Jun 2020, 09:49
Forum: 2. javni razpis (datum objave: 28. 12. 2018)
Tema: Neobvezni vzorec za druge evidence
Odgovori: 1
Ogledi: 215

Neobvezni vzorec za druge evidence

Upravičenec do podpore mora za namen izvajanja projekta voditi ločeno računovodstvo oziroma ustrezne evidence. Za tiste upravičence, ki na podlagi zakona (kot npr. Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o dohodnini, Zakon o zavodih, ipd.) niso dolžni voditi računovodstva in poslovnih knjig, smo priprav...

Pojdi na napredno iskanje