Našli ste 321 zadetkov

Napisal/-a mrakic
26 Mar 2021, 12:56
Forum: Podukrep M6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti - 1. JAVNI RAZPIS (3. 7. 2020 - 21. 10. 2020)
Tema: NAVODILA ZA ELEKTRONSKI VNOS VLOG
Odgovori: 1
Ogledi: 363

Re: NAVODILA ZA ELEKTRONSKI VNOS VLOG

Navodila za vnos vlog v aplikacijo PRPV1420 za podukrep M06.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se nahajajo na e-naslovu:
https://www.gov.si/assets/organi-v-sest ... -M06.4.pdf
Napisal/-a mrakic
26 Mar 2021, 12:55
Forum: Podukrep M6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti - 1. JAVNI RAZPIS (3. 7. 2020 - 21. 10. 2020)
Tema: UREDITEV TURISTIČNIH KAPACITET V STANOVANJSKI STAVBI
Odgovori: 1
Ogledi: 293

Re: UREDITEV TURISTIČNIH KAPACITET V STANOVANJSKI STAVBI

Objekt mora biti namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe. Za izvajanje turistične dejavnosti v objektu, ki je po namembnosti stanovanjski objekt, je pred oddajo vloge treba pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za SPREMEMBO NAMEMBNOSTI. Če bo izvajanju dejavnosti namenjen celoten obje...
Napisal/-a mrakic
26 Mar 2021, 12:54
Forum: M07.3 - Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (1. javni razpis)
Tema: Nezgrajena bela lisa
Odgovori: 1
Ogledi: 533

Re: Nezgrajena bela lisa

Navedba števila oziroma deleža belih lis, ki izhaja iz vloge, je pomembna, zaradi dveh razlogov. Prvi razlog se nanaša na preverjanje izpolnitev pogoja iz 6. člena ter 22. točke 8. člena uredbe, ki pravi: Iz vloge morata biti razvidna lokacija naložbe in predviden omogočeni dostop najmanj 80 odstotk...
Napisal/-a mrakic
26 Mar 2021, 12:54
Forum: M07.3 - Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (1. javni razpis)
Tema: Upravičeni stroški - izplačilo po oddaji zahtevka
Odgovori: 1
Ogledi: 307

Re: Upravičeni stroški - izplačilo po oddaji zahtevka

Naložba je zaključena ko je izvedena dejanska izgradnja priključkov in ko je v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture vpisano enako število dostopov belim lisam, kot je bilo predvideno v vlogi na javni razpis. Ni potrebno dokazovati o priklopu bele lise, ampak izgradnja do bele lise. Nadzo...
Napisal/-a mrakic
26 Mar 2021, 12:53
Forum: M07.3 - Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (1. javni razpis)
Tema: Podaljšanje roka za izvedbo
Odgovori: 1
Ogledi: 288

Re: Podaljšanje roka za izvedbo

Rok za izvedbo je določen v 22. členu Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Prog...
Napisal/-a mrakic
26 Mar 2021, 12:53
Forum: M07.3 - Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (1. javni razpis)
Tema: Brezžični dostop
Odgovori: 1
Ogledi: 298

Re: Brezžični dostop

Možen je tudi brezžični oddajnik za dostop do interneta, ki jim bo ves čas hkrati omogočal dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev po tem omrežju, pri čemer se šteje, da je beli lisi omogočen tak dostop, kadar ji je m...
Napisal/-a mrakic
26 Mar 2021, 12:52
Forum: 2. javni razpis (datum objave: 28. 12. 2018)
Tema: Neobvezni vzorec za druge evidence
Odgovori: 1
Ogledi: 369

Re: Neobvezni vzorec za druge evidence

Upravičenec do podpore mora za namen izvajanja projekta voditi ločeno računovodstvo oziroma ustrezne evidence. Za tiste upravičence, ki na podlagi zakona (kot npr. Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o dohodnini, Zakon o zavodih, ipd.) niso dolžni voditi računovodstva in poslovnih knjig, smo priprav...
Napisal/-a mrakic
26 Mar 2021, 12:52
Forum: 1. javni razpis (datum objave: 2. 2. 2018)
Tema: Neobvezni vzorec za druge evidence
Odgovori: 1
Ogledi: 332

Re: Neobvezni vzorec za druge evidence

Upravičenec do podpore mora za namen izvajanja projekta voditi ločeno računovodstvo oziroma ustrezne evidence. Za tiste upravičence, ki na podlagi zakona (kot npr. Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o dohodnini, Zakon o zavodih, ipd.) niso dolžni voditi računovodstva in poslovnih knjig, smo priprav...
Napisal/-a mrakic
26 Mar 2021, 12:52
Forum: 2. javni razpis (datum objave: 28. 12. 2018)
Tema: Neobvezni vzorec za druge evidence
Odgovori: 1
Ogledi: 301

Re: Neobvezni vzorec za druge evidence

Upravičenec do podpore mora za namen izvajanja projekta voditi ločeno računovodstvo oziroma ustrezne evidence. Za tiste upravičence, ki na podlagi zakona (kot npr. Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o dohodnini, Zakon o zavodih, ipd.) niso dolžni voditi računovodstva in poslovnih knjig, smo priprav...
Napisal/-a mrakic
26 Mar 2021, 12:51
Forum: 1. javni razpis (datum objave: 2. 2. 2018)
Tema: Neobvezni vzorec za druge evidence
Odgovori: 1
Ogledi: 370

Re: Neobvezni vzorec za druge evidence

Upravičenec do podpore mora za namen izvajanja projekta voditi ločeno računovodstvo oziroma ustrezne evidence. Za tiste upravičence, ki na podlagi zakona (kot npr. Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o dohodnini, Zakon o zavodih, ipd.) niso dolžni voditi računovodstva in poslovnih knjig, smo priprav...

Pojdi na napredno iskanje