Projekt sodelovanja z LAS izven EU

Moderator: mstepec

Odgovori
tgorisek

Projekt sodelovanja z LAS izven EU

Odgovor Napisal/-a tgorisek »

Kakšni so pogoji, da se prijavi projekt sodelovanja v letu 2011 z LAS iz tretje države (npr. Makedonija), ki je še v ustanavljanju. Ali je sploh možen projekt sodelovanja z LAS iz države kandidatke (ki še ni upravičena do črpanja LEADER sredstev)?
tgorisek

Re: Projekt sodelovanja z LAS izven EU

Odgovor Napisal/-a tgorisek »

Projekt sodelovanja je upravičen do sredstev LEADER iz ukrepa 421, če izpolnjuje najmanj naslednje pogoje:

- med LAS iz Slovenije in med LAS iz druge države članice EU ali z LAS-u podobno organizacijo iz tretje države je sklenjen sporazum oz. pogodba o sodelovanju;
- vse sodelujoče organizacije oz. vsi sodelujoči partnerji morajo imeti skupno aktivnost (ang. joint action)! Kar pomeni, da vsak partner z udeležbo v projektu sledi ciljem iz svoje strategije in tudi prevzame aktivno vlogo v skupnem projektu - izvede določeno aktivnost in tudi krije svoje stroške.


Kaj pomeni LAS-u podobno organizacijo iz tretje države?

Najmanj je potrebno upoštevati 39. člen Uredbe Komisije (EK) 1974/2006, kar pomeni, da partnerska organizacija iz tretje države:
- je ustanovljena oz. registrirana,
- ima strategijo, program ali drug podoben dokument o razvoju svojega natančno določenega geografskega območja,
- je organizirana kot lokalno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju,
- je sestavljena po načelu tripartitnosti iz predstavnikov iz javnega sektorja, zasebnega sektorja in civilnega sektorja, takšna sestava mora biti zastopana tudi na ravni odločanja.

Upravičeni stroški so:
- stroški, ki so nastali pred sklenitvijo pogodbe med partnerji oz. pred vročitvijo odločbe o potrditvi LIN (stroški srečanj partnerjev - potni stroški, stroški namestitve, stroški prevajanja),
- stroški izvedbe projekta,
- ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so izdatki arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in licence, do višine 20 % upravičenih stroškov.

Več:

Guide for the implementation of the measure cooperation under the leader axis of rural development programmes 2007-2013 :
http://www.defra.gov.uk/rural/documents ... -guide.pdf

TNC guide:
http://enrd.ec.europa.eu/leader/2007-20 ... ome_en.cfm

Transnational cooperation in Slovenia measure 421:
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.g ... e_421_.ppt
Odgovori

Vrni se na “Ukrep št. 421 – Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja”