več vprašanj - predmet podpore 4

Moderator: mstepec

Odgovori
SkaleR
Prispevkov: 0
Pridružen: 26 Jul 2010, 12:11

več vprašanj - predmet podpore 4

Odgovor Napisal/-a SkaleR »

Pozdravljeni,

V zvezi z JR za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi imamo sledeča vprašanja:

- Občina bi prijavila investicijo v izgradnjo prizidka za zagotavljanje večnamenskih prostorov za izvajanje različnih dejavnosti občanov. Investicija predstavlja 3. fazo celovitega projekta; samo to fazo bi prijavili na razpis. Predračun GOI del za 3. fazo znaša slabih 500.000 € brez DDV; temu strošku je potrebno dodati še vrednost ostalih stroškov – izdelava investicijske in projektne dokumentacije, nadzor, oglaševanje, kar pomeni, da vrednost brez DDV preseže 500.000 € brez DDV. Lahko občina prijavi takšno investicijo na JR, glede na to, da razpisna dokumentacija navaja, da je najvišja vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti lahko do 500.000 € (pri tem razumemo, da gre samo za predračunske vrednosti za GOI dela)?
- Sta stroška oglaševanja in nadzora nad gradbenimi deli upravičena stroška za sofinanciranje? Kaj pa strošek izdelave DIIP?
- Pri izpolnjevanju obrazcev (stran 9 od 29 v razpisni dokumentaciji) se izpolni tabela »ekonomski in socialni cilji« - je potrebno podati št. delovnih mest samo za fazo, ki je predmet prijave na JR ali za celotno investicijo (s tem da se predhodne faze financirajo iz drugih virov in niso predmet prijave na predmetni JR)?
- V okviru priloge 4 je potrebno vnesti podatke o nosilcu posega v okolje. Je nosilec posega v okolje občina, ki izvaja investicijo in je oz. bo lastnik infrastrukture?
- Priloga 10 – Program upravljanja naložbe – razpisna dokumentacija (str. 3/12) navaja potrebno usklajenost programa v skladu z izhodišči, ki so objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP – kje natančno so objavljena ta izhodišča, saj jih na spletnih straneh ne najdemo? Oz. ali pri tem upoštevamo kar poglavja, ki so navedena v okviru priloge 10?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.
bbrilj
Prispevkov: 0
Pridružen: 08 Jul 2010, 13:39

Re: več vprašanj - predmet podpore 4

Odgovor Napisal/-a bbrilj »

Za jasnejše razumevanje odgovarjamo s kopijo.

V zvezi z JR za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi imamo sledeča vprašanja:

- Občina bi prijavila investicijo v izgradnjo prizidka za zagotavljanje večnamenskih prostorov za izvajanje različnih dejavnosti občanov. Investicija predstavlja 3. fazo celovitega projekta; samo to fazo bi prijavili na razpis. Predračun GOI del za 3. fazo znaša slabih 500.000 € brez DDV; temu strošku je potrebno dodati še vrednost ostalih stroškov – izdelava investicijske in projektne dokumentacije, nadzor, oglaševanje, kar pomeni, da vrednost brez DDV preseže 500.000 € brez DDV. Lahko občina prijavi takšno investicijo na JR, glede na to, da razpisna dokumentacija navaja, da je najvišja vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti lahko do 500.000 € (pri tem razumemo, da gre samo za predračunske vrednosti za GOI dela)?
TA TRETJA FAZA MORA BITI ZADNJA FAZA NALOŽBE-PRIJAVLJENI ZAKLJUČNI DEL NALOŽBE MORA BITI NIŽJI OD ZGORNJE MEJE 500,000 EUR. ČE ŽE GOI DELA DOSEGAJO ZGORNJO MEJO NALOŽBE, POTEM VSEH OSTALIH UPRAVIČENIH STROŠKOV NE MORETE UVELJAVLJATI. VSEENO JE POTREBNO OPOZORITI ŠE NA OPREMO PROSTOROV, KI MORAJO ZNAŠATI 00,00 EUR, ZGRADBA PA MORA BITI PREDANA V UPORABO. TO JE MOGOČE NA NAČIN, DA V VSEH PROSTORIH UPORABLJATE STARO OBSTOJEČO OPREMO (ČE JE), V NASPROTNEM PRIMERU NALOŽBE, ZARADI PRESEGANJA MEJNE VREDNOSTI, NI MOGOČE PODPRETI.


- Sta stroška oglaševanja in nadzora nad gradbenimi deli upravičena stroška za sofinanciranje? Kaj pa strošek izdelave DIIP?
DA
- Pri izpolnjevanju obrazcev (stran 9 od 29 v razpisni dokumentaciji) se izpolni tabela »ekonomski in socialni cilji« - je potrebno podati št. delovnih mest samo za fazo, ki je predmet prijave na JR ali za celotno investicijo (s tem da se predhodne faze financirajo iz drugih virov in niso predmet prijave na predmetni JR)?

SAMO ZA DEL, KI SE NANAŠA NA PREDMETNO NALOŽBO


- V okviru priloge 4 je potrebno vnesti podatke o nosilcu posega v okolje. Je nosilec posega v okolje občina, ki izvaja investicijo in je oz. bo lastnik infrastrukture?
VLAGATELJ

- Priloga 10 – Program upravljanja naložbe – razpisna dokumentacija (str. 3/12) navaja potrebno usklajenost programa v skladu z izhodišči, ki so objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP – kje natančno so objavljena ta izhodišča, saj jih na spletnih straneh ne najdemo? Oz. ali pri tem upoštevamo kar poglavja, ki so navedena v okviru priloge 10?

V OKVIRU PRILOGE 10.
Ta odgovor ne prejudicira upravne odločitve organa prve stopnje, ki je v tem primeru Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Odločitev ARSKTRP je odvisna od vsebine vaše vloge, vložene na javni razpis. MKGP
Odgovori

Vrni se na “Sklop 4: Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju”