Stran 1 od 1

NOVO! -Navodila:Vprašalniki za vrednotenje SŠS

Objavljeno: 19 Okt 2009, 11:11
Napisal/-a tpolak
V odgovoru posredujem informacije glede vprašalnikov za vrednotenje SŠS, ki jih morajo izpolniti šole.

Tanja PB, MKGP

Re: NOVO! -Navodila:Vprašalniki za vrednotenje SŠS

Objavljeno: 05 Mar 2010, 11:52
Napisal/-a tpolak
Inštitut RS za varovanje zdravje (IVZ) je za šole pripravil podrobna NAVODILA ZA VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI SŠS NA ŠOLI 2009/2010. Ta Navodila bodo na voljo na obstoječi spletni strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) za ukrep SŠS.
Ker je zdaj, v začetku novembra, aktualen čas za izpolnjevanje obrazcev za vrednotenje, na tem mestu šolam podajam krajše informacije glede obveznega vrednotenja učinkov SŠS:

NAVODILA ŠOLAM ZA VREDNOTENJE UČINKOV SŠS za obdobje 2009/2010

Po določbah Uredbe (ES) 288/2009, ki uvaja pravila za izvedbo SŠS, morajo države članice v obdobju 2010/2011 izvesti vrednotenje učinkov SŠS. V Sloveniji je za izvajalca vrednotenja določen Inštitut za varovanje zdravja (IVZ). Šola, ki se vključi v SŠS, je po Uredbi o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (UL RS, št. 65/2009), ki je podlaga za ukrep SŠS, dolžna sodelovati z izvajalcem vrednotenja.

V obdobju 2009/2010 bo IVZ začel izvajati vrednotenje. V ta namen je pripravil vprašalnike in posebna navodila za izpolnjevanje le-teh.
Na kratko povzemamo osnovne informacije iz teh navodil:

Šola mora na IVZ poslati naslednja izpolnjena obrazca:
a) Načrt izvedbe SŠS - po prejemu odločbe o odobritvi oz. najkasneje do 15. novembra 2009,
b) Vprašalnik za vrednotenje – do 1. junija 2010.

Izpolnjena obrazca naj šola pošlje na e-naslov: shema.sadja@ivz-rs.si.

Vprašalnik za vrednotenje:
Vprašalnik je zbirnik vprašanj, ki se nanašajo na različne vire podatkov, predvsem pa na načrt izvedbe SŠS in na vprašalnik za učence.

Vprašalnik za učence učenci izpolnjujejo dvakrat:
- pred začetkom izvajanja SŠS (do konca novembra 2009) in
- na koncu izvajanja SŠS (do konca maja 2010).

Zaradi ekonomičnosti izvedbe izpolnjevanja obrazcev šolam ponujamo naslednje poenostavitve izvedbe:
- učenci izpolnijo krajši (obvezni) vprašalnik za učence;
- šole naredijo vzorec učencev iz A paralelk 2., 4., 6. in 8. razreda (skupaj izpolni vsaka šola pribl. 100 vprašalnikov).

Izpolnjenih vprašalnikov za učence se ne pošilja nikamor. Namen teh vprašalnikov namreč je, da šola pridobi podatke za 9. in 10. vprašanje v Vprašalniku za vrednotenje.

Neobvezni vprašalnik za učence:
Šole, ki so se že v obdobju 2009/2010 pripravljene bolj poglobljeno vključiti v izvajanje vrednotenja, uporabijo daljši (neobvezni) vprašalnik za učence. Na osnovi teh vprašalnikov bo šola poleg podatkov za 9. in 10. vprašanje, pridobila tudi podatke za 14., 15. in 16. vprašanje v Vprašalniku za vrednotenje.

Lep pozdrav,
Tanja PB, MKGP.