Stran 1 od 1

Posebne kulture

OdgovorObjavljeno: 18 maj 2020, 05:47
Napisal/-a mmeglic
Zelo preprosto vprašanje:

Ali se šteje posejan radič ali melisa po 20. juniju, na njivo po spravilu žita za siliranje, kot posebna kultura. In zakaj DA in zakaj NE?

Seveda problem nastaja pri obdavčitvi oz plačilu KD. Posledično pa seveda vprašanje kako izpolnimo zbirno vlogo v primeru odgovora z da ali ne? Mislim, da imamo problem, ker v primeru melise le te ne moremo zapisati kot dosevek, v primeru radiča pa ne moremo predhodno vpisati npr. žita za siliranje, posebno če želimo izplačila za zelenjavo?

In na koncu: Glede na sistem vpisa v zbirno vlogo, kako vlagatelji dokazujejo, da določena (vrtnina, zelišče) ne izpolnjuje pogoje za posebne kultutre?

lp

Re: Posebne kulture

OdgovorObjavljeno: 26 maj 2020, 12:11
Napisal/-a llipovsek
Površina posebnih kultur je površina na prostem ali v tunelih na kateri:
• celotno rastno dobo raste ena vrsta zelenjadnice oziroma zelišča;
• je do konca rastne dobe, po prvi zelenjadnici posejana vsaj še ena zelenjadnica;
• rastejo jagode;
• rastejo mešane rastline za rejo polžev ali
• se pridelujejo semena in sadike posebnih kultur.

Ker bosta radič in melisa posejana po žitu (nista na njivi celotno rastno dobo), teh zelenjadnic oziroma zelišč ni mogoče šteti za posebne kulture.

Zelenjadnice, za katere uveljavljate PVP-ZL, se na geoprostorski obrazec prijavijo ne glede na to, v katerem obdobju je zelenjadnica prisotna na površini, torej tudi v primeru, če zelenjadnica ni prisotna na kmetijski površini pretežni del obdobja od 7. maja do 31. julija 2020 oziroma do tehnološke zrelosti. Se pa v aplikaciji v tem primeru tvori še eno okno, ki ga mora vlagatelj, ki uveljavlja podporo PVP-ZL za zelenjadnice, izpolniti in navesti tudi kmetijsko rastlino, ki se šteje za glavni posevek.. To velja predvsem za tiste zelenjadnice, katerih tehnologija pridelave ne omogoča vsaj pretežni del prisotnosti v obdobju od 7. 5. – 31. 7. 2020 oziroma vsaj do tehnološke zrelosti v tem obdobju (v tem primeru radič).In sicer se v zbirni vlogi, pod obrazec »prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti« pod stolpec »glavna KMRS« mora navesti tudi kmetijsko rastlino, ki šteje kot glavni posevek (v tem primeru žito). Naj opomnimo, da nosilec kmetijskega gospodarstva ni upravičen hkrati do podpore za zelenjadnice in do podpore za strna žita za isto kmetijsko površino za tekoče leto.
Melisa za PVP ZL ni upravičena. Je trajnica in ne more biti dosevek.

Podatki v zbirni vlogi morajo odražati dejansko stanje na kraju samem. Izpostaviti je potrebno, da vlagatelj jamči, da so podatki, ki jih je navedel v zbirni vlogi resnični, točni, popolni ter za njih prevzema kazensko in materialno odgovornost.