GERK sprememba lastništva med letom

Moderatorji: llipovsekmtratnik

Odgovori
sjanko
Prispevkov: 0
Pridružen: 24 Nov 2015, 10:44

GERK sprememba lastništva med letom

Odgovor Napisal/-a sjanko »

Stranka 1 ima od stranke 2 v najemu travnik in na njemu ima vrisan GERK, ker ga obdeluje. Stranka 1 bi tudi v tem letu 2018 oddala zahtevek za izplačilo (EKO, OMD, NP) na tem gerku, ker ga bo pokosila in krmo pospravila. Problem je, da bo stranka 2 poleti prodala zemljišče stranki 3, recimo da bo stranka 3 postala lastnik v zemljiški knjigi v drugi polovici septembra. Lahko da bo potem stranka 3 zahteval izbris GERK-a. S tem bo stranka 1 imela problem, ker je na njemu podala zahtevke. Kako postopat v takem primeru, stranka 1 mora na zbirno vlogo prijavit vsa zemljišča v uporabi in jih obdelat, kar bo stranka storila? Ali, če stranka izbriše GERK pred 15.10 oz 31.12 predstavlja to težavo za podane zahtevke za izplačilo? Ali ne ker je površino obdelal?
Kako priporočate stranki naj postopa v tem primeru?
llipovsek
Prispevkov: 0
Pridružen: 19 Jan 2009, 10:25

Re: GERK sprememba lastništva med letom

Odgovor Napisal/-a llipovsek »

V kolikor stranka 1 za 2018 za zadevni GERK želi oddati zahtevek na zbirni vlogi (ZV), so pravila sledeča: zadevni GERK mora biti pripisan njenemu KMG na dan 31.5.2018 in poskrbeti mora, da je ta GERK upravičena površina do konca leta 2018, torej da je, če gre za rabo 1300, najpozneje do 15.10. 2018 vsaj enkrat pokošen oziroma v primeru drugih rab ustrezno obdelan. Če bo stranka 1 po oddaji ZV izvedela, da bo prodaja zadevnega GERK-a res izvedena konec septembra, ima (na podlagi informacij v vprašanju) na voljo naslednje možnosti:

1) za stranko 1 je najugodneje, če poskuša doseči s stranko 2 in stranko 3 dogovor, da v kupoprodajno pogodbo vključita določbo, s katero stranka 3 kot nov lastnik zemljišča dovoljuje stranki 1 uporabo zadevnega GERK in tudi pripis na KMG stranke 1 do 31.12.2018. Če ima stranka 1 večletne obveznosti na ukrepu EK in gre za več kot 10% zmanjšanje površin naj si pred koncem leta 2018 pridobi nadomestne površine in jih vključi v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oz. predelave za leto 2019

2) v kolikor dogovor pod točko 1) ni možen, ima stranka 1 dve možnosti in sicer ob predpostavki, da gre za več kot 10% zmanjšanje površin v ukrepu EK:
2.a) stranka 1 lahko zadevni GERK prijavi na ZV za tekoče leto, na katerem poda zahtevek za ukrep EK, vendar mora narediti umik zahtevka v času, ko bo zadevni GERK prodan. Ob umiku zahtevka izpolni tudi obrazec Zmanjšanje ali prenos površin, vključenih v ukrep KOPOP oziroma EK, kjer navede razlog zmanjšanja površin. V kolikor bo stranka površine nadomestila, lahko to stori za naslednje leto.
2.b) stranka zadevnega GERK-a na ZV ne prijavi in izpolni obrazec Zmanjšanje ali prenos površin, vključenih v ukrep KOPOP oziroma EK v predhodnem letu, za leto 2018, kjer navede razlog zmanjšanja površin že ob vnosu ZV

V tem primeru (velja tako za 2.a) kot 2.b)) se mu za tekoče leto plačilo v skladu z 8. odstavkom Priloge 16 Uredbe KOPOP/EK/OMD za zahtevek EK zavrne oziroma ukine v skladu s preglednico: (Če ne uspe pridobiti nadomestnih površin, je zavrnitev plačila za zahtevek EK tudi v vseh prihodnjih letih za katere je stranka sprejela EK obveznost)

v kolikor gre za manj kot 10% zmanjšanje površin glede na vstopno leto, je takšno zmanjšanje za stranko brez posledic

1. Do vključno 10 % 2. Enaka deležu, ki ga predstavlja razlika 3. /
1. Nad 10,00 %, do vključno 15,00 % 2. 1,5-kratnik deleža, ki ga predstavlja razlika 3. /
1. Nad 15,00 % do vključno 20,00 % 2. 2-kratnik deleža, ki ga predstavlja razlika 3. /
1. Nad 20,00 % do vključno 25,00 % 2. 2,5-kratnik deleža, ki ga predstavlja razlika 3. /
1. Nad 25,00 % do vključno 33,33 % 2. 3-kratnik deleža, ki ga predstavlja razlika 3. /
1. Nad 33,33 % do vključno 50 % 2. 100% 3. 10%
1. Nad 50 % do vključno 75 % 2. 100% 3. 20%
1. Nad 75 % 2. 100% 3. 30%
Legenda:
1. Razlika med ugotovljeno površino tekočega leta in vstopno površino, zmanjšano za 10 %
2. Stopnja zavrnitve plačila v tekočem letu
3. Stopnja ukinitve plačila
ARSKTRP
Odgovori

Vrni se na “RKG (2015-2020)”