Stran 1 od 1

PEP 2020

OdgovorObjavljeno: 24 dec 2019, 09:41
Napisal/-a msovic
Kmetija je v KOPOP in v EK. Zanima nas ali lahko na njivskih površinah, ki so v EK seje sojo kot glavni posevek in s tem pokrije potrebe po prahi, ki so potrebni za kmetijo, ker ima več kot 15 ha njivskih površin, ki niso v EK.

Re: PEP 2020

OdgovorObjavljeno: 16 jan 2020, 07:45
Napisal/-a llipovsek
Ne, s setvijo soje na površinah, ki so v EK, ne more zagotoviti 5% PEP na preostalih ornih površinah, ki niso vključene v EK.
Za tiste dele površin, ki niso vključene v EK veljajo obveznosti zelene komponente. Če razložimo na primeru: kmetija ima skupaj 50 ha kmetijskih zemljišč, in v EK je delno vključena z 20 ha. Kmet mora spoštovati obveznosti zelene komponente na preostalih 30 ha. Če ima na primer od teh 30 ha, ki niso vključeni v EK, 20 ha ornih zemljišč, mora na teh zagotoviti vsaj 5% PEP (torej vsaj 1ha PEP).
Kot PEP se štejejo: zemljišče v prahi, površina v prahi za medonosne rastline, površine s kmetijskim rastlinami, ki vežejo dušik, površine pod naknadnimi posevki ali podsevki trave.

Ker v vprašanju izpostavljate zemljišče v prahi, bi pojasnili, da se kot zemljišče v prahi šteje orno zemljišče, kjer na površini ni kmetijske proizvodnje vsaj v času od 1. januarja do 31. julija tekočega leta, pri čemer se mora izvesti katerikoli agrotehnični ukrep, ki preprečuje semenitev plevelov in se ne sme uporabljati FFS. Soja pa spada med PEP površine s kmetijskimi rastlinami, ki vežejo dušik.