Začasna sprememba rabe GERK

Moderatorji: llipovsekmtratnik

Odgovori
mmeglic
Prispevkov: 0
Pridružen: 18 Feb 2009, 11:56

Začasna sprememba rabe GERK

Odgovor Napisal/-a mmeglic »

Na kmetiji bodo letos izkrčili del intenzivnega sadovnjaka z rabo 1221 in tla preorali in nekaj vsejali, da zemlja počije. Krčitev bo izvedena zaradi obnove sadovnjaka v jeseni, oziroma zgodaj spomladi naslednje leto. Kmetija je vključena v KOPOP programe SAD_VABe itd.

Sedaj se postavita dve vprašanji:

Katera raba (začasna) se na UE vriše, če je na GERKu začasna njiva zaradi obnove sadovnjaka in

Kaj narediti s KOPOP programi ( v 2019 se zaključuje 5 letno obdobje) v času obnove?

lp
Matjaž Meglič
llipovsek
Prispevkov: 0
Pridružen: 19 Jan 2009, 10:25

Re: Začasna sprememba rabe GERK

Odgovor Napisal/-a llipovsek »

Katera raba (začasna) se na UE vriše, če je na GERKu začasna njiva zaradi obnove sadovnjaka?
Ob preoranju dela intenzivnega sadovnjaka, se na površini prijavi vrsta rabe GERK 1100 - njiva , oziroma 1610- kmetijsko zemljšče v pripravi (če gre za praho ali praho z medonosnimi rastlinami).
in
Kaj narediti s KOPOP programi (v 2019 se zaključuje 5 letno obdobje) v času obnove?

Obnova sadovnjakov med trajanjem obveznosti je dovoljena in sankcij zaradi zmanjšanja vključene površine ni. To ureja Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18 in 10/19), ki v prilogi 16 (t. i. katalog kršitev in kazni) določa naslednje:

Pri operaciji Sadjarstvo v okviru ukrepa KOPOP se zmanjšanje vključene površine v posamezne zahteve te operacije zaradi obnove sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev, če:
- površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je sadovnjak obnovljen, podatki o sadovnjaku in sadilnem materialu pa vpisani v RKG v tekočem letu, vendar najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge, pri čemer je upravičenec upravičen do plačila za zadevne zahteve operacije Sadjarstvo za tekoče leto;
- je izkrčena površina sadovnjaka obnovljena po datumu oddaje zbirne vloge tekočega leta, vendar ne pozneje kakor v dveh letih od krčitve. Upravičenec za površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve sadovnjaka ni upravičen do plačila za zadevne zahteve operacije Sadjarstvo.

Če upravičenec spremeni rabo sadovnjaka v rabo 1100 - njiva in je v okviru ukrepa KOPOP vključen tudi v operacijo Poljedelstvo in zelenjadarstvo (POZ), mora to površino obvezno vključiti v zahtevi petletni kolobar in N min analiza. Če v okviru operacije POZ to pomeni več kot 10 odstotkov vstopne površine, upravičenec razširi svojo obveznost, kar pomeni, da se bo ta površina v letu, ko bo na njej zopet sadovnjak, štela kot neupravičeno zmanjšana površina pri operaciji POZ. Posledica neupravičenega zmanjšanja površin je zavrnitev plačila v tekočem letu (delna ali v celoti) ter morebitno vračilo plačila (odvisno od deleža neupravičenega zmanjšanja površin).
ARSKTRP
Odgovori

Vrni se na “GERK-i, bloki”