Vprašanje zmanjšanja in povečanja površin v KOPOP

Moderatorji: llipovsekmtratnik

Odgovori
jdemsar
Prispevkov: 0
Pridružen: 10 Feb 2009, 13:54

Vprašanje zmanjšanja in povečanja površin v KOPOP

Odgovor Napisal/-a jdemsar »

Primer kmetije, ki je z letom 2015 vključena KOPOP – Poljedelstvo/zelenjadrstvo – z 61,64 ha njivskih površin.

a) V letu 2016 bo izgubila 4 ha površin. Vključno z letom 2019 lahko ta kmetija izgubi še 2,16 ha, da ne prekorači mejo 10%. Če se ji to slučajno zgodi ali lahko površine nadomesti z vpisom GERK-ov oz. površin, ki so bile na eni od kmetij v tem obdobju vključene v isti ukrep KOPOP ?
(primer kmetija izgubi še dodatno 3,16 ha površin in 1,0 ha nadomesti z vpisom površine, ki je bila vpisana na nekem drugem KMG MID-u in vključena v KOPOP/Poljedelstvo, tako ne prekorači meje 10%)

b) Ista kmetija bo v letu 2016 k svojim zemljiščem vpisala nove površine - 1,5 ha njiv in jih vključila v KOPOP/poljedelstvo. Kako se bo potem štelo morebitno zmanjšanje obsega površin v letu 2017 (in naprej):
– od 61,64 ha kot je bila vstopna površina v letu 2015 ali od
- 59,14 ha (57,64 ha površine še iz leta 2015 in 1,5 ha nove površine v letu 2016) ali od ločeno
- za 61,64 ha iz leta 2015 in 1,5 ha iz leta 2016.

c) Kmetija mora ostati vključena v KOPOP/Poljedelstvo vključno s površinami iz leta 2015 do leta 2019 in s površinami iz leta 2016 do leta 2020 ?

Hvala za odgovore!
Zdenka in Jernej
tsilaj

Re: Vprašanje zmanjšanja in povečanja površin v KOPOP

Odgovor Napisal/-a tsilaj »

Obseg obveznosti se določi glede na vstopno površino. Vstopna površina je ugotovljena površina prvega leta obveznosti ali ugotovljena površina leta razširitve ali nadomestitve obveznosti. Do razširitve obveznosti pride, ko se obseg površin poveča med 10 % in 20 % glede na vstopno površino, do nadomestitve pa, ko se obseg površin poveča za več kot 20 % glede na vstopno površino.

a) V letu 2016 lahko KGM izgubljene površine nadomesti z novimi površinami in jih nato vključi v KOPOP. Izgubljenih površin KMG ne more nadomestiti s površinami, ki jih je prenesel iz drugega KMG in istočasnim prenosom obveznosti KOPOP istočasno prenesel tudi obveznost KOPOP. Površine, ki bodo skupaj z obveznostjo prenešene iz drugega KMG, se bodo prištele k vstopni površini.

Če kmetija iz primera v letu 2016 izgubi 7,16 ha površin in pridobi 1 ha novih površin, ki jih na novo vključi v KOPOP, ima 55,48 ha površin vključenih v KOPOP, zmanjšanje pa znaša 9,99 % (razlika med vstopnimi 61,64 ha in ugotoveljenimi 55,48 ha) in se obravnava kot upravičeno zmanjšanje površin.

Če kmetija iz primera v letu 2016 izgubi 7,16 ha površin in pridobi 1 ha novih površin, katere je skupaj z obveznostjo KOPOP prenesla iz drugega KMG, ima 55,48 ha površin vključenih v KOPOP, zmanjšanje pa znaša 11,4 % (razlika med vstopnimi 62,64 ha in ugotovljenimi 55,48 ha) in se obravnava kot neupravičeno zmanjšanje površin.

b) Vstopna površina KMG iz primera je torej 61,64 ha. Če se površina v petih letih trajanja obveznosti ne bo povečala za več kot 10 % in KMG ne bo prevzemalo obveznosti drugih KMG, bo vstopna površina ostala enaka celotno obdobje. Če se poveča za več kot 10 %, se določi nova vstopna površina.

Če bi KMG iz primera v letu 2016 dodal denimo 15 ha novih površin in jih vključil v KOPOP, bi tako od leta 2016 naprej vstopna površina znašala 72,64 ha (61,64 ha - 4 ha + 15 ha).

c) KMG zaključi obveznost na vseh površinah sočasno. Če na KMG ni prišlo do nadomestitve obveznosti (povečanja površine za več kot 20 % v primerjavi z vstopno povšrino), potem je na vseh površinah zadnje leto obveznosti leto 2019. Če je na KMG prišlo do nadomestitve obveznosti, potem se leto nadomestitve šteje kot prvo leto obveznosti za vse površine. Za operacijo poljedelstvo in zelenjadarstvo lahko do nadomestitve pride samo leta 2016, s čimer postane zadnje leto obveznosti torej leto 2020.
Odgovori

Vrni se na “KOPOP - splošna vprašanja”