Večanje površin

Moderatorji: llipovsekmtratnik

Odgovori
araspor
Prispevkov: 0
Pridružen: 19 Avg 2015, 13:24

Večanje površin

Odgovor Napisal/-a araspor »

Kmetija je vključena v KOPOP operacije KRA_VTSA in KRA_S50. Ali bo v letu 2017 še možno povečanje obsega površin v teh dveh operacijah za več kot 20% oz. 2 ha s podaljšanjem 5 letne obveznosti.
Drugi del vprašanja: Ali ostale površine, ki jih ne bojo vključili v KOPOP lahko neomejeno povečujejo v naslednjih letih. Ali morajo biti na kaj pozorni?
Tretje vprašanje: Ali za na novo dodane površine lahko zaprosijo za plačilne pravice?
Hvala za odgovore?
tsilaj

Re: Večanje površin

Odgovor Napisal/-a tsilaj »

Povečanje površin, vključenih v obveznost v 15. členu ureja Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16 in 84/16). V četrtem odstavku 15. člena je navedeno, da upravičenec lahko nadomesti obstoječo obveznost z novo petletno obveznostjo v letu 2016 oziroma v katerem koli letu trajanja obveznosti, če gre za operacije, v katere je možno vstopiti v obdobju 2016-2020 oziroma 2017-2020.

V operaciji KRA_VTSA in KRA_S50 je mogoče vstopiti v obdobju 2016-2020, zato je tudi v letu 2017 za ti dve operaciji možno obveznost nadomestiti z novo petletno obveznostjo (s povečanjem obsega površin za več kot 20 % oziroma 2 ha).

Pri površinah, ki jih kmetijsko gospodarstvo doda med trajanjem obveznosti, morajo upravičenci biti pozorni, ali sprememba vpliva na izpolnjevanje pogojev posamezne operacije oziroma zahteve.

Primer 1: operacije oziroma zahteve, ki jih je potrebno izvajati na vseh površinah. Če je kmetijsko gospodarstvo v letu 2016 vključeno v operacijo Trajno travinje II, mora zahtevo "opustitev silaže" (TRZ_II_OSIL) izvajati na vseh površinah trajnega travinja. Če v letu 2017 doda nove travnike in jih ne vključi v operacijo Trajno travinje II, kmetijsko gospodarstvo ne izpolnjuje več obveznosti, saj zahteve ne izvaja na vseh površinah trajnega travinja.

Primer 2: spremenjene okoliščine. Kmetijsko gospodarstvo je v letu 2016 vključeno samo v operacijo Trajno travinje II in nima nobenih travnikov na posebnih naravovarstvenih območjih. V letu 2017 kmetijsko gospodarstvo doda travnike, ki ležijo na posebnih naravovarstvenih območjih, denimo na območju ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov. Obveznosti operacije Trajno travinje II med drugim obsegajo tudi določbo, da v kolikor ima kmetijsko gospodarstvo površine, ki se nahajajo na posebnih naravovarstvenih območjih, mora vsaj 20 % teh območij vključiti v naravovarstvene operacije KOPOP (v tem primeru v operacijo Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov). Brez vključitve v to operacijo v letu 2017, upravičenec tako ne izpolnjuje pogojev operacije Trajno travinje II. Podobno razmerje velja med operacijama Poljedelstvo in zelenjadarstvo ter Vodni viri.

Primer 3: dodajanje površin vpliva na razmerja med površinami, vključenimi v operacije in zahteve KOPOP ter vsemi površinami kmetijskega gospodarstva. Na to razmerje je potrebno biti pozoren vsakokrat, ko uredba določa obvezen delež površin vključenosti v posamezo zahtevo oziroma operacijo (20 % oziroma 30 %). Takšne zahteve oziroma operacije so: POZ_ZEL, POZ_NEP, VOD_ZEL in VOD NEP ter operacije HAB, MET, VTR in STE v kombinaciji z operacijama TRZ_I in TRZ_II.

V okviru shem neposrednih plačil ni nobenih omejitev glede povečevanja površin, lahko pa le-to vodi v obveznost izvajanja zelene komponente, npr. če gre za povečanje njiv in ima KMG po novem vsaj 10 ha njiv (obvezna diverzifikacija rastlin) ali več kot 15 ha njiv (obvezno postane tudi ohranjanje površin z ekološkim pomenom).

Za dodatne površine se lahko dodelijo plačilne pravice le tistim nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki še nikoli niso prejeli plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, in ki izpolnjujejo pogoje za mlade kmete, ali pa sodijo med kmete, ki so pričeli s kmetijsko dejavnostjo.
Odgovori

Vrni se na “KOPOP - splošna vprašanja”