poz-pod; poz-vod

Moderatorji: llipovsekmtratnik

Odgovori
msovic
Prispevkov: 0
Pridružen: 10 Feb 2009, 13:51

poz-pod; poz-vod

Odgovor Napisal/-a msovic »

1. V tehnoloških navodilih je navedeno, , da morajo biti rastline za podor biti sestavni del kolobarja in gnojilnega načrta. Sestava kolobarja ni problem, zanima me pa
kakšne normative vzamemo za gnojenje, ker bodo te rastline v celoti podorane.

2. Ali mora biti narejen gnojilni načrt tudi za te dosevke, četudi se gnoji samo z gnojevko ?

3. V navodilih so tudi priporočene setvene norme ? - Je obvezno, da se kmet drži tega priporočila ? ALi so lahko tudi odstopanja ?

4. V primeru zapleveljenosti s trajnimi pleveli (njivski slak, pirnica, divji sirek) a se lahko izvede zatiranje teh plevelov na strniščih v tekočem letu in šele po izvedenem ukrepu posejejo rastline za podor.
tsilaj

Re: poz-pod; poz-vod

Odgovor Napisal/-a tsilaj »

1. Če se uporabljajo mineralna gnojila, je treba izdelati gnojilni načrt na podlagi analize tal. Iz tega načrta izhaja kako gnojiti posamezne posevke v kolobarju. Gnojilne norme so razvidne tudi iz Smernic za strokovno utemeljeno gnojenje. Pri gnojenju z organskimi gnojili pa je treba upoštevati omejitve vnosa hranil iz organskih gnojil in časovne omejitve iz Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov oz. Uredbe o navzkrižni skladnosti.

Rastline za podor so namenjene zelenemu gnojenju, predstavljajo alternativo – nadomestilo za gnojenje. Ker so te rastline vmesni posevki, je po spravilu glavnega posevka v tleh običajno zadovoljiva zaloga hranil, zato teh rastlin ni treba gnojiti.

Da je treba rastline za podor vključiti v gnojilni načrt pomeni, da je pri izdelavi gnojilnega načrta treba upoštevati gnojilno vrednost teh rastlin (podoranega posevka), da ne bi njiv pregnojili.

2. V navedenem primeru gnojilnega načrta ni treba izdelati, ker se gnoji le z gnojevko. Gnojilni načrt na osnovi analize tal je treba izdelati, ko se uporabljajo mineralna gnojila. Če se uporabljajo le živinska gnojila (npr., gnojevka), je treba voditi evidenco o razvozu teh gnojil, gnojilni načrt in analiza tal pa nista potrebna.

3. Ne, ni se treba držati setvenih norm iz tehnoloških navodil. Te setvene norme so strokovna priporočila, ki so namenjena v pomoč kmetu pri izvajanju zahteve.

4. Da, če se na zadevni njivski površini KMG ne izvaja tudi zahteve, pri kateri uporaba herbicidov ni dovoljena. V okviru izbirne zahteve POZ_POD uporaba herbicidov ni dovoljena za uničenje posevka za podor, tega je treba podorati. Če je posevek prevelik, da bi ga lahko podorali, se ga lahko zmulči. Mulčenju pa mora slediti takojšnje podoravanje ostankov.
Odgovori

Vrni se na “1. Poljedelstvo in zelenjadarstvo”