TRZ_II_OSIL, paša

Moderatorji: llipovsekmtratnik

Odgovori
mkorosec
Prispevkov: 0
Pridružen: 10 Feb 2009, 13:55

TRZ_II_OSIL, paša

Odgovor Napisal/-a mkorosec »

Operacija Trajno travinje II se lahko izvaja na Gerkih z rabo 1300 – trajni travnik. Upravičenci morajo izvajati obvezno zahtevo, lahko pa izberejo tudi eno ali obe izbirni zahtevi te operacije. Pri tej operaciji je obvezna zahteva opustitev silaže (TRZ_ II_ OSIL).

V času vnosa zbirnih vlog je bila s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ( g. Robert Pirkovič) podana razlaga, da se lahko kmetje vključijo v operacijo Trajno travinje II z zahtevo – opustitev silaže (TRZ_ II_ OSIL)) tudi s trajnimi oz. absolutnimi pašniki z rabo 1300. Na teh pašnikih naj bi po paši opravili čistilno košnjo. Glavni namen te zahteve oz. operacije je opustitev silaže na kmetiji in ni določeno, da se mora mrva pospraviti z vseh površin (GERK-ov).

Včeraj 27.7., ko smo na KGZS svetovalci imeli izobraževanje o izpolnjevanju evidenc o delovnih opravilih za travinje oz. pašnike pa smo dobili nasproten odgovor. TRZ_ II_ OSIL se lahko uveljavlja na travnikih, kjer se kosi, saj se pri izvajanju obvezne zahteve ( TRZ_ II_ OSIL) mora pokošena trava pospravi v obliki mrve.

Glede na to, da so po navodilih in pojasnilih ARSKTRP v zahtevo vstopili tudi kmetje z GERK-i na katerih se izvaja le paša prosimo za jasno pojasnilo in navodilo, kako naj ravnajo kmetje in seveda v pomoči njim tudi kmetijski svetovalci? Ali naj kmetje dopolnijo svoje vloge in odstopijo na GERK-ih, na katerih izvajajo le pašo, iz zahteve TRZ_ II_ OSIL na pašnikih.
Lep dan Vam želim, Marinka
llipovsek
Prispevkov: 0
Pridružen: 19 Jan 2009, 10:25

Re: TRZ_II_OSIL, paša

Odgovor Napisal/-a llipovsek »

Plačila v okviru ukrepa KOPOP se dodelijo za izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde. V PRP 2014–2020 in v Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 13/15, 21/15, 30/15 in 54/15) (v nadaljevanju: uredba KOPOP, EK in OMD) so pri posameznih zahtevah iz ukrepa KOPOP opredeljene nadstandardne prakse, za katere se dodeli plačilo (ob pravilnem izvajanju).
Pri zahtevi TRZ_I_OSIL in TRZ_II_OSIL kot tudi pri TRZ_I_MRVA PRP 2014–2020 in uredba KOPOP, EK in OMD opredeljujeta, da se zahteva izvaja na način, da se pokošena trava pospravi v obliki mrve, na KMG ne sme biti nobene silaže.
V času izvajanja letošnje subvencijske kampanje se je postavilo vprašanje, ali se lahko pri teh zahtevah izvaja tudi paša. Ker je bilo večkrat izpostavljeno, da se v Sloveniji na rabi 1300 velikokrat izvaja kosno/ pašna raba travinja, smo odgovorili, da se poleg košnje trave, ki se spravi v obliki mrve, živali lahko tudi pasejo. Paša s tem ni prepovedana, vendar to ne pomeni, da se izvaja le paša, ampak da se paša lahko izvaja poleg košnje in spravila mrve. V kolikor bi se izvajala samo paša, gre za izvajanje standardne prakse in ne nadstandarda, za katerega se dodeli plačilo KOPOP.
Prav tako imamo v prilogi 14 k uredbi KOPOP, EK in OMD, ki opredeljuje katalog kršitev ter zmanjšanj, zavrnitev in ukinitev plačil, pri zahtevah TRZ_I_OSIL, TRZ_II_OSIL in TRZ_I_MRVA zapisano »Pri TRZ_I_OSIL / TRZ_II_OSIL / TRZ_I_MRVA se na KMG trava ni pospravila v obliki mrve.«, kjer se upošteva kazen v skladu s kategorijo kršitve III. Če se izvaja zgolj paša, potem trava ni bila pospravljena v obliki mrve in na kmetijskem gospodarstvu potemtakem mrva ni prisotna. Zato se zadevne zahteve izvaja na način, da na kmetijskem gospodarstvu ne sme biti silaže, trava se kosi in pospravi v obliki mrve, torej je na kmetijskem gospodarstvu prisotna mrva, dodatno k temu pa se lahko izvaja tudi paša. Pri tem morajo kmetijska gospodarstva ustrezno voditi evidence o delovnih opravilih za ukrep KOPOP (beleženje košnje, spravila, morebitne paše itn).
ARSKTRP
Odgovori

Vrni se na “6. Trajno travinje II.”