OBVEZNOST OHRANJANJA ŠTEVILA ŽIVALI

Moderatorji: llipovsekmtratnik

Odgovori
psenicar
Prispevkov: 0
Pridružen: 17 Feb 2009, 15:44

OBVEZNOST OHRANJANJA ŠTEVILA ŽIVALI

Odgovor Napisal/-a psenicar »

Operacija GEN_PAS. Število živali posamezne vrste mora biti enako 5 let od vstopa v operacijo.

Ali lahko rejec KP prašičev stalež spreminja med kategorijami KP1, KP2, KP3, skupno število živali pa ostaja enako?
Ali lahko rejec, ki je prijavil pitance v kategoriji KP2 (ostali prašiči), le te nadomesti z manjšimi? Npr. 10 pitancev mase 110 kg proda in jih nadomesti z 10 tekače 30kg. Ali ohranja vsoto živali ali kvoto živali preračunano na GVŽ?
Kako je z nadomestitvijo izločene živali pri konjih? Ali se v primeru, da se izloči odrasla žival (1 GVŽ), lahko nadomesti z žrebetom mlajšim od 1 leta (0,5 GVŽ) ali se mora nadomestiti z dvema žrebetoma, da se zadosti 1 GVŽ?
V kolikšnem času po premiku (pogin, izločitev, prodaja) je dolžan izvesti nadomestitev in na kakšen način to sporoči AKTRP.
tsilaj

Re: OBVEZNOST OHRANJANJA ŠTEVILA ŽIVALI

Odgovor Napisal/-a tsilaj »

V obdobju izvajanja petletne obveznosti GEN_PAS je treba za posamezno vrsto živali med leti ohranjati število živali te vrste (ne glede na GVŽ te vrste živali za tekoče leto), za tekoče leto obveznosti pa je treba ohraniti tolikšno število GVŽ posamezne vrste živali, kot je za to leto v zahtevku GEN_PAS prijavljeno število GVŽ za to vrsto živali oziroma v primeru sprememb prilagoditi zahtevek. Število živali posamezne vrste se v petletnem obdobju lahko v posameznem letu zmanjša za največ 10 % glede na vstopno leto. Če ena žival posamezne vrste pomeni več kot 10 % vseh živali te vrste, se vključeno število živali te vrste v tekočem letu glede na leto vstopa v operacijo GEN_PAS lahko zmanjša za eno žival.

Rejec krškopoljskih prašičev lahko spreminja stalež med kategorijami, pri tem pa mora ohranjati skupno število živali. ki jih uveljavlja na zahtevku. Pitance tako lahko nadomesti z enakim številom tekačev, vendar se posledično zmanjša GVŽ in višina plačila, zato mora ustrezno prilagoditi zahtevek. Rejec mora paziti na to, da kljub ohranjanju vstopnega števila živali, GVŽ nikoli ni manjši od 1 (izjema so kokoši, kjer mora imeti upravičenec najmanj 30 živali, belokranjska pramenka, istrska pramenka in drežniška koza, pri kateri mora imeti upravičenec najmanj 3 živali).

V okviru izvajanja operacije GEN_PAS je domačo žival avtohtone ali tradicionalne pasme, ki je izločena zaradi bolezni, ki ni kužna ali kadar ne gre za primer višje sile ali izjemne okoliščine (na primer pogin živali zaradi nesreče), treba nadomestiti v roku 60 dni od dneva izločitve te živali. V primeru izločitve domače živali avtohtone in tradicionalne pasme zaradi prodaje, je treba izločeno žival nadomestiti v roku 30 dni od dneva izločitve.

O izločitvi živali mora upravičenec agencijo pisno obvestiti in priložiti ustrezna dokazila v roku desetih delovnih dni od dneva izločitve in o nadomestitvi živali v roku desetih delovnih dni od dneva nadomestitve. Obvestilo o izločitvi in nadomestitvi živali se pošlje na obrazcu obvestila o izločitvi ali nadomestitvi živali iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.

Če izločena žival ni nadomeščena v rokih ali če je število GVŽ po nadomestitvi izločenih živali manjše od števila GVŽ, ki je prijavljeno v zahtevku za operacijo GEN_PAS je treba ta zahtevek za tekoče leto ustrezno zmanjšati.

Pogin živali se obravnava v skladu z določbami, ki urejajo primere višje sile ali izjemnih okoliščin.
Odgovori

Vrni se na “18. Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje”