Prvi vpis v RKG kot nosilec kmetije

Moderatorji: llipovsekmtratnik

Odgovori
mgrohar
Prispevkov: 0
Pridružen: 18 Feb 2009, 09:58

Prvi vpis v RKG kot nosilec kmetije

Odgovor Napisal/-a mgrohar »

Na kmetij so v letošnjem letu spremenil nosilca kmetije. Nova nosilka bo letos stara 39 let in je zato upravičena tudi do podpore za mladega kmeta. Ob vložitvi vloge se je izkazalo, da podpore za mladega prevzemnika ne more uveljavljati, ker je bila že v letu 2007 vpisana v kmetijo kot nosilka KMG MID. Ugotovili smo, da je bila bila od leta 2007 do leta 2013 vpisana kot nosilka KMG planina. Na predmetni planini je govedo v tistem obdobju pasla pašna skupnost, ki pa ni bila registrirana (in je kot tako tudi ni bilo mogoče registrirati). Takratna praksa je bila, da je v takem primeru subvencijsko vlogo za planini vlagal edem izmed uporabnikov planine, ki so ga za to pooblastili ostali uporabniki. Neposredna plačila so se nakazala na račun vlagatelja. V letu 2013 se je dokončno uredila registracija in od takrat ZV za planino uveljavlja registrirana AS. Razlaga, ki sem jo dobila preko telefona na ARSKTRP je, da je pomembno le kdaj je vlagatelj prvič vpisan v RKG kot nosilec ne glede za kakšno obliko KMG gre. Na izobraževanju v Smeltu je bilo sicer govora le o nosilcu KMG kmetija. Po mojem mnenju KMG planina vseeno ne bi smeli izenačiti s KMG kmetija. Problem namreč ni samo v podpori za mladi kmete pač pa tudi v kandidiranju za razpis za ukrep 6.1.. Tudi tam je eden od pogojev za vzpostavitev kmetije vpis v RKG. Po zgornji razlagi je nosilki verjetno onemogočeno tudi kandidiranje na razpis na katerega je sicer nameravala letos kandidirati? Ali torej vpis kot nosilca planine šteje za prvi vpis nosilca?
llipovsek
Prispevkov: 0
Pridružen: 19 Jan 2009, 10:25

Re: Prvi vpis v RKG kot nosilec kmetije

Odgovor Napisal/-a llipovsek »

Da, vpis kot nosilca planine šteje za prvi vpis nosilca. Pri plačilu za mlade kmete v 1. stebru je za določitev, ali je fizična oseba mlad kmet, ključno (poleg starosti), ali res prvič nastopa kot nosilec kmetijskega gospodarstva (ne glede na pravnooorganizacijsko obliko) v letu prve oddaje vloge ali pa je nastopil v petih letih pred prvo predložitvijo vloge. Ta pogoj izhaja neposredno iz EU uredbe, medtem ko se z vidika izvedbe v Sloveniji to preverja v RKG oziroma za preverjanje vključenosti v upravljanje in nadzor pravnih oseb tudi v Poslovnem registru Slovenije. V opisanem primeru ta pogoj ni izpolnjen. Oseba ni nastopala le kot "pooblaščenec pašne skupnosti", temveč je bila tudi eden izmed uporabnikov planine, eden izmed imetnikov živali in je torej že samostojno izvajala kmetijsko dejavnost ter je v ta namen tudi prejela svoj del subvencij na svoj tekoči račun.
Pri ukrepu 6.1 v okviru PRP 2014-2020 je podpora namenjena mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Eden od pogojev za vstop v podukrep je tudi ta, da je mladi kmet prvič vpisan v RKG kot nosilec kakršnegakoli kmetijskega gospodarstva v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Prva sprememba PRP 2014-2020, pa omogoča, da je lahko upravičenec postal nosilec kmetijskega gospodarstva – kmetije tudi v obdobju več kot 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, če pred tem obdobjem še ni prejel sredstev iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike, razen ukrepov programa razvoja podeželja iz katerih se sofinancirajo izobraževanja, kot so: ukrep 111 Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu ali ukrepu 1 Prenos znanja in dejavnosti informiranja, in pred tem obdobjem kmetijsko gospodarstvo – kmetija ni imelo v RKG vpisanih geografskih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva.
ARSKTRP
Odgovori

Vrni se na “Plačilo za mlade kmete”