Kombinacija podukrepa M16.4 in M9.1

Moderatorji: bgricarpzajc

Odgovori
pzajc
Prispevkov: 0
Pridružen: 08 Dec 2020, 14:55

Kombinacija podukrepa M16.4 in M9.1

Odgovor Napisal/-a pzajc »

Ali je mogoče hkrati pridobiti podporo iz podukrepa 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju in podukrepa 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov?
pzajc
Prispevkov: 0
Pridružen: 08 Dec 2020, 14:55

Re: Kombinacija podukrepa M16.4 in M9.1

Odgovor Napisal/-a pzajc »

Pri izvajanju obeh ukrepov hkrati je pomembno, da so izpolnjeni pogoji za pridobitev sredstev iz teh podukrepov. Eden od teh pogojev je, da v povezavi z prodajo proizvodov iz posameznega ukrepa vodi ločeno računovodstvo.

Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi 2. točko 21. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18 in 36/19), ki določa, da vodilni partner predložiti izjavo, da bo za transakcije v povezavi z odkupom in prodajo iz šeste alineje prvega odstavka 20. člena vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali ločene knjigovodske evidence v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in predpisanim kontnim okvirom.«

IN

določila tretjega odstavka 16. člena Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18 in 46/19), ki določa, »da upravičenec mora od začetka koledarskega leta po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev za prodajo proizvodov iz sektorja, za katerega je priznan, voditi ločeno računovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavljati evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na prodajo proizvodov iz sektorja, za katerega je priznan, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem.«.

Ni omejitev, da bi isti vodilni partner dal vlogo na oba javna razpisa ob upoštevanju določb iz obeh uredb in obeh javnih razpisov.
Odgovori

Vrni se na “M09 - USTANOVITEV SKUPIN IN ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV (ČLEN 27)”