Stran 1 od 1

Sprememba projekta DA/NE_ponudba

OdgovorObjavljeno: 28 maj 2019, 11:59
Napisal/-a TinaCLLD
Pozdravljeni, v imenu upravičenca postavljamo vprašanje, saj nismo prepričani ali je potrebna sprememba ali bo dovolj pojasnilo ob oddaji zahtevka.

Ob oddaji vloge je upravičenec za strošek, ki je bil z odločbo potrjen, priložil tri ponudbe za izdelavo skulpture.
Pri opisu v ponudbah je navedeno, da gre za skulpturo - neobdelan kamen.
Sedaj se je pri načrtovanju izvajalca skulpture izkazalo, da ne bo v celoti neobdelan kamen, saj gre za majhne podrobnosti, ki jih ni
moč narediti iz kamna, zato bo v skulpturo vključena tudi primerna kovina. Gre torej za spremembo materiala, kombinacija kamen in kovina. Cena storitve ostaja enaka.

1. Ali je opisano potrebno vključiti v spremembo projekta ali je dovolj, da se poda obrazložitev ob oddaji zahtevka?

Upravičenci v projektu imajo na voljo samo še eno možnost vnovčenja sprememb le tega, datum oddaje zahtevka pa je konec novembra 2019.
Za vnovčenje morebitne spremembe bi glede na to, da gre za večji projekt, ki se bo odvijal še skoraj pol leta, še nekoliko počakali, saj se bo zagotovo pokazala še kakšna potrebna točka v okviru spremembe.

2. V primeru, da je torej za zgornjo situacijo potrebna sprememba, lahko upravičenec naroči storitev (skulptura) preden odda spremembo in je le ta odobrena?

Prosimo za informacije in želimo lep dan!

Re: Sprememba projekta DA/NE_ponudba

OdgovorObjavljeno: 30 maj 2019, 06:25
Napisal/-a kseverkar
Ker gre samo za spremembo materiala, ni potrebno vlagati prošnje za spremembo operacije. Potrebno pa je pridobiti nove tri ponudbe za spremenjeno specifikacijo, ki jih priložite zahtevku za izplačilo. Nastalo spremembo se opiše v poročilu ob oddaji zahtevka.