Stran 1 od 1

označevanje z nalepkami

OdgovorObjavljeno: 02 okt 2019, 06:03
Napisal/-a icra
V Pravilniku o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 so v 3.členu navedene splošne navedbe kako se označuje. O označevanju z nalepkami govori 6. odstavek, ki omejuje označevanje z nalepkami zgolj za stroje in opremo z vrednostjo nad 50.000 EUR, vendar omenja zgolj ukrep ukrep Naložbe v osnovna sredstva. O označevanju pri ukrepu Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER govori 5. člen, ki pa ne omenja nalepk. Nalepke zopet omenja 10. člen, ki navaja "Če gre za podukrepe Podpora za tekoče stroške in stroške animacije, Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, se lahko poleg velikosti nalepke iz prejšnjega odstavka, uporabi tudi nalepka velikosti 10 cm x 5 cm."
Iz zapisanega je razbrati, da se nalepke uporabljajo tudi pri ukrepu LEADER, vendar nikjer ni navedeno za kaj se uporabljajo in pri kakšni vrednosti? Prosimo za hiter odgovor.

Re: označevanje z nalepkami

OdgovorObjavljeno: 09 okt 2019, 08:23
Napisal/-a atrcek
Označevanje z nalepkami pri CLLD ni več potrebno. Omejeno je samo na ukrep M04. To je poenostavitev. Odstavek v členu 10. pravilnika bo ob morebitni spremembi izbrisan.