GOD DELA IN PZI, TEHNOLOŠKI NAČRT

Moderatorji: rpakiznlenardic

Odgovori
abudabi

GOD DELA IN PZI, TEHNOLOŠKI NAČRT

Odgovor Napisal/-a abudabi »

Spoštovani,
imamo dve vprašanji:
1.) Za GOD dela se potrebuje ponudbo izvajalca in ne projektantski oz.PZI popis, je tako?

2.) Ali je potrebno v vlogi priložiti tudi tehnološki načrt -velja v primeru investicije v nakup tehnološke opreme, ko nimamo investicijskega vzdrževanja in s tam niti ne manjših GOD del?

Hvala za odgovora.
mszuzek

Re: GOD DELA IN PZI, TEHNOLOŠKI NAČRT

Odgovor Napisal/-a mszuzek »

V primeru, ko so predmet naložbe gradbeno obrtniška dela mora stranka v vseh primerih gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov priložiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja iz katerih morajo biti razvidni:
- Tekstualni del
- Grafični del
- Višji delež lesa - v primeru, da stranka uveljavlja pri merilu povečanja okoljske učinkovitosti dodatne točke.
- V kolikor se naložba nanaša na nezahtevne objekte, morajo biti priloženi naslednji dokumenti:

- opis stanja pred investicijo,
- tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbo oz. drugih objektov (M 1:50 ali M1:100, računalniški ali prostoročni izris na milimetrski papir)
- opis naložbe, kjer je navedeno v katerem delu objekta pride do tehnoloških izboljšav, zamenjave opreme in inštalacij

- V primeru gradbeno-obrtniških del mora biti priložena projektna dokumentacija, ki jo sestavljajo dokumenti, iz katerih so razvidni: (obvezno dokazilo)
- opis stanja pred naložbo
- opis naložbe, iz katerega je razvidna tehnološka izboljšava objekta oziroma zamenjava opreme in inštalacij
- tloris lokacije naložbe, iz katere je označen objekt naložbe in številke parcel (orto-foto posnetek, kopija načrta iz projektne dokumentacije ali podobno),
- tloris objekta oziroma prostora pred in po naložbi oziroma tloris tehnološke izboljšave objekta po naložbi,
- tehnična rešitev z detajli predvidenih posegov.
V primeru, ko stranka kandidira z naložbo v gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih objektov mora k vlogi priložiti projekt za izvedbo del (PZI) po predpisih o graditvi objektov.

Stranka za dela, ki so opredeljena v Katalogu stroškov priloži eno ponudbo.
Odgovori

Vrni se na “Razno”