OBRATNI HIPOTETIČNI SCENARIJ ZA VELIKA PODJETJA

Moderatorji: rpakiznlenardic

Odgovori
abudabi

OBRATNI HIPOTETIČNI SCENARIJ ZA VELIKA PODJETJA

Odgovor Napisal/-a abudabi »

Spoštovani,
za vlagatelja,ki je veliko podjetje in se namerava prijaviti na razpis za non aneks 1 velika podjetja v juniju/ juliju 2016 nas zanima naslednje:

1.) Ali je potrebno za obratni hipotetični scenarij (scenarij z investicijo brez pomoči), dokazati s finančnimi izračuni, da ta obratni hipotetični scenarij ni ekonomsko upravičen?

2.) Kaj se pojmuje pod dokumentarna dokazila v podporo obratnem hipotetičnem scenariju, opisanem v vlogi ?

3.) Ali je z diskontiranjem pomoči mišljeno, da se vrednost podpore diskontira s 5% diskontno stopnjo, če se podpora izplačuje v naslednjem letu od leta zaključka investicije? Ali je dejansko tudi prejeta podpora, ki jo upravičenec dobi na račun, s tem nižja?

4.) Zanima nas ali v primeru, ko dobi podjetje na primer izplačan avans v višini 30% in edini zahtevek v istem koledarskem letu, diskontiranje pomoči ne pride v poštev? Tako razumemo dikcijo o diskontiranju pomoči, ki je na novo podana v sprememenjeni uredbi.

Hvala za odgovore.
rpakiz
Prispevkov: 0
Pridružen: 16 Dec 2016, 09:45

Re: OBRATNI HIPOTETIČNI SCENARIJ ZA VELIKA PODJETJA

Odgovor Napisal/-a rpakiz »

1. Obratni hipotetični scenarij je natančneje opisan v 2. JR poglavje 4.2 drugi odstavek v povezavi s prijavnim obrazcem Priloga 7.
2. Opis in dokazila so navedena pod Prilogo 7 prijavnega obrazca.
3. če se upravičencu podpora za naložbo dodeli na podlagi Uredbe 1407/2013/EU oziroma Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje in je ta podpora, plačljiva na podlagi več zahtevkov (predplačilo se šteje za zahtevek) za izplačilo sredstev, se pri odobritvi podpore izvede diskontiranje pomoči v skladu z drugim pododstavkom 6. odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU oziroma (88) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje glede diskontiranja pomoči. Z odločbo o pravici do sredstev se diskontira celotna vrednost dodeljenih sredstev glede na predlagano časovno dinamiko. Uporabi se zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance (ki se poveča za fiksno stopnjo 100 bazičnih točk):
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocj ... stne_mere/;
Odgovori

Vrni se na “Razno”