Velikost gozdne posesti upravičenca kot merilo

Moderatorji: dfemecrzgajnar

Odgovori
andrejm
Prispevkov: 0
Pridružen: 06 Mar 2016, 22:30

Velikost gozdne posesti upravičenca kot merilo

Odgovor Napisal/-a andrejm »

Pozdravljeni,

JR 8.6, 2 POSEBNI POGOJI OB ODDAJI VLOGE, druga alineja:
če je upravičenec fizična oseba, razen samostojnega podjetnika posameznika, mora imeti gozdno posest v lasti ali zakupu najmanj za obdobje pet let od zaključka naložbe, pri čemer gozdna posest ne sme biti manjša od 10 ha. Podatek o lastništvu in velikost gozdne posesti v zakupu je razviden iz zemljiške knjige ali zemljiškega katastra.

3. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti upravičenca, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba
(šifra dejanske rabe 2000 – Gozdno zemljišče).

V povezavi s VI. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Ocenjuje se stanje na dan oddaje vloge. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk.

Glede velikosti gozdne posesti, razen zgoraj navedenega, ni natančnejših določil, zato sprašujem naslednje:

1. Kako se izračuna velikost gozdne posesti, če je upravičenec solastnik gozdne posesti skupaj z zakonskim partnerjem?
- Zemljiška knjiga, solastnik 1/2.
- Evidenca GURS:
o velikost 10.000 m2
o gozdno zemljišče 8.000 m2
o kmetijsko zemljišče 2.000 m2
- Kakšna je velikost gozdne posesti upravičenca v tem primeru?
10.000 m2 (cela parcela), 8.000 m2 (gozdno zemljišče), 5000 m2 (njegov delež) ali 4.000 m2 (njegov delež gozdnega zemljišča)

2. Kako se izračuna velikost gozdne posesti, če je upravičenec solastnik gozdne posesti skupaj z nekom tretjim oz. več solastniki?

3. Kakšen bo status podatka o gozdni posesti v luči 2. odstavka VI MERIL ZA OCENJEVANJE VLOG, ki pravi da če vlagatelj za posamezno merilo ne priloži vseh podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk?

Glede velikosti gozdne posesti ni predvideno prilaganje dokazil v prilogi.
Podatek mora upravičenec sam izračunati in ga vpisati v aplikacijo.
3. Kako bo agencija postopala, če se bo ta podatek razlikoval od njenih izračunov? Seveda v luči odstavka 2 MERIL ZA OCENJEVANJE, ki pravi, da če je podatek nepravilen, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Bo vlagatelj dobil 0 točk ne glede na to, da je ta podatek razviden iz uradnih evidenc (takorekoč kazen za napačno prepisovanje in računanje)?
Kakšna bo toleranca? Če bo treba računati deleže, bo prihajalo do zaokroževanj in s tem do razlik v izračunih.

Vzemimo primer:
vlagatelj ima čez 200 ha gozda, kar evidentno presega mejo za najvišje št. točk.
Izračunal bo velikost svoje gozdne posesti 214,32 ha.
Pri preverjanju bo agencija izračunala 214,88 ha.
Ali bo vlagatelj v tem primeru dobil 0 točk?

Glede na vsa vprašanja ocenjujem, da so potrebna natančnejša navodila.
mszuzek

Re: Velikost gozdne posesti upravičenca kot merilo

Odgovor Napisal/-a mszuzek »

ad1) in ad)2
Velikost gozdne posesti upravičenca (dejanska raba 2000 - Gozdno zemljišče) se ugotavlja iz zemljiške knjige ali zemljiškega katastra na podlagi deleža, ki ga ima.
v zgornjem primeru 4000 m2

ad3) in ad)4
v primeru odstopanja v velikosti gozdne posesti, ki jo upravičenec navede v vlogi in velikostjo, ki jo mi uradno pridobimo oz. preverimo iz zemljiške knjige ali gozdnega katastra, se stranko pozove na razjasnitev.
vlagatelj dobi 10 točk
Odgovori

Vrni se na “Merila za ocenjevanje vlog”