Predložitev prilog v elektronski obliki

Moderatorji: rzgajnardfemec

Odgovori
mszuzek

Predložitev prilog v elektronski obliki

Odgovor Napisal/-a mszuzek »

Ali lahko, glede na možnost priložitve prilog v elektronski obliki, le-te priložimo samo elektronsko in jih ne pošiljamo še v fizični obliki? Če je odgovor ne, ali lahko to velja vsaj za priloge, ki so v javnem razpisu označene kot ''neobvezne priloge''?
mszuzek

Re: Predložitev prilog v elektronski obliki

Odgovor Napisal/-a mszuzek »

V skladu s četrtim odstavkom 92. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 (Uradni list RS, št. 104/2015) prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija.

Torej zaenkrat ni nujno, da v elektronski sistem vnesete katerokoli od prilog, potrebno pa je, da vse priloge, ki želite da se jih vključi v obravanavo vloge, priložite v fizični obliki skupaj s prijavnim obrazcem. To velja tako za obvezne kot tudi neobvezne priloge. Potrebno je vedeti, da so kot neobvezne priloge definirane tako priloge, ki jih lahko pridobi ARSKTRP iz uradnih evidenc kot tudi take, ki jih ARSKTRP ne more pridobiti iz uradnih evidenc, vlagatelj pa v primeru, če jih priloži lahko uveljavlja dodatne točke v sklopu meril za izbor.
Odgovori

Vrni se na “Razno”