Ureditev vodnega zbiralnika

Moderatorji: rzgajnardfemecrpakiznlenardic

Odgovori
jmotaln
Prispevkov: 0
Pridružen: 29 Feb 2016, 11:31

Ureditev vodnega zbiralnika

Odgovor Napisal/-a jmotaln »

Spoštovani,

V Prilogi 1: Seznam upravičeni stroškov 2. javnemu razpisu za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom je med navedenimi upravičenimi stroški tudi kategorija Ureditev vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico). Največja globina vodnega zbiralnika v seznamu upravičenih stroškov je do 3 m globine (Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): nad 2.000 m3, do 3 m globine).


Javni razpis določa, da so upravičeni stroški določeni v 52., 94., 95., 96. in 98. členu Uredbe.


Uredba 52. člen (upravičeni stroški):

(1) Upravičeni stroški iz operacije gradnje namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, so:

1. stroški materiala in del, potrebnih za pripravo ter gradnjo namakalnega sistema, ki je namenjen več uporabnikom, vključno z ureditvijo vodnega vira;

(2) Višina upravičenih stroškov se določi v skladu s 95. členom te uredbe.


95. člen (višina upravičenih stroškov):

(2) Za stroške iz 7., 31., 44., 52., 60., 68., 77. in 85. člena te uredbe, razen stroškov iz prejšnjega odstavka minister pristojen za kmetijstvo predpiše katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti.

(6) Če stroški niso določeni v katalogu stroškov, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno.


Ureditev vodnega zbiralnika, ki ima globino več kot 3 m je torej upravičen strošek, za katerega je potrebno k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov.


Si razlagamo pravilno?

Poslovni načrt

Ali je v primerih ko investitor ni lokalna skupnost ampak je druga pravna oseba vlogi na javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom potrebno priložiti poslovni načrt?

Poslovni načrt je sicer bežno omenjen v besedilu obrazložitve Dokazila 11 Prijavnega obrazca (Vzorec sklepa občinskega sveta o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) oziroma investicijskega programa (IP)), vendar pa ni naveden kot dokazilo ali kakršna koli druga priloga vlogi na javni razpis. Prav tako poslovni načrt ni omenjen v besedilu samega javnega razpisa oziroma Uredbe.

Če je poslovni načrt potrebno priložiti vlogi na javni razpis, kako naj bo v tem primeru pripravljen? Kakšne vsebine mora vključevati? Ali je poslovni načrt smiselno pripravljati, glede na dejstvo da je naložba 100 % sofinancirana in vlagatelj dejansko z njo na koncu nima stroškov?

Hvala in lp
rzgajnar
Prispevkov: 0
Pridružen: 22 Feb 2016, 14:08

Re: Ureditev vodnega zbiralnika

Odgovor Napisal/-a rzgajnar »

Na prvi del vprašanja je ponujen pravilen odgovor, da je potrebno glede globine zajetja, ki je globji od navedene v katalogu stroškov pridobiti tri ponudbe.

Poslovni načrt je potreben v primeru, ko investitor ni občina, je pa investitor pravna oseba. Poslovni načrt je omenjen le v razpisni dokumentaciji pri Dokazilo 11, zanj ni predpisanih posebnih navodil.
Odgovori

Vrni se na “M4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva”