subvencioniranje naložb v gradnjo in rekonstr. gozdnih cest

Moderatorji: dfemecrzgajnarrpakiznlenardic

Odgovori
bkm-op
Prispevkov: 0
Pridružen: 08 Apr 2016, 16:11

subvencioniranje naložb v gradnjo in rekonstr. gozdnih cest

Odgovor Napisal/-a bkm-op »

Naša stranka ima v solastnini z Republiko Slovenijo več večjih gozdnih zemljišč. Upoštevajoč gola določila razpisa za subvencioniranje naložb v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak iz PRP 2014-2020 za leto 2016 (Uradni list RS št. 15, z dne 26.02.2016), natančneje razpisne pogoje, ki jih določajo posebni pogoji za pridobitev podpore, določeni v 11. alineji 2.točke IV. odstavka razpisa, naša stranka za sredstva razpisa načeloma ne bi mogla kandidirati, ker na bi bil gozd v solastnini z Republiko Slovenijo.

Dejansko pa ne gre za solastnino na gozdu temveč za lastnino RS na javnih cestah, ki je zemljiškoknjižno vpisana sicer kot solastnina na celotni parceli, upoštevajoč izrek pravnomočne upravne odločbe pa je ostal v (so)lastnini RS tisti del, ki je v naravi javna cesta, kar predstavlja oviro za vračilo v naravi in ga zato v upravnem postopku ni bilo možno vračati v naravi. Temu ustreno minoren je tudi solastniški delež RS, npr. 3/665 celotne zemljiške parcele, ki meri več 100ha.

Povedano drugače, s pravnomočno odločbo državnega organa je določeno, da je RS lastnica javnih cest, naša stranka pa je lastnica gozda.

Problematika solastništva RS je bila izpostavljena na odboru za kmetijstvo v Državnem zboru RS dne 07.04.2016, sekretar Ministrstva za Kmetijstvo pa je ob tej priložnosti navedel, da bi solastnik v takih primerih, kljub solastništvu RS, lahko uspešno kandidiral za pridobitev sredstev.

Prosimo vas, da nam podate pisni odgovor glede možnosti pridobitve sredstev oziroma izpolnjevanja razpisnih pogojev, ki se nanašajo na solastništvo gozdov RS upoštevajoč zgoraj predstavljeni primer (kjer je bilo s pravnomočno odločbo državnega organa določeno, da se solastnina nanaša zgolj na javne ceste).

Za odgovor se zahvajujemo.
dfemec
Prispevkov: 0
Pridružen: 15 Mar 2016, 14:41

Re: subvencioniranje naložb v gradnjo in rekonstr. gozdnih c

Odgovor Napisal/-a dfemec »

Vlagatelj lahko kandidira, ker je lastnina RS vezana samo na cesto, gozd pa je v lasti vlagatelja. Priloži naj se ta pravnomočna odločba državnega organa.
Odgovori

Vrni se na “Javni razpis za operacijo Ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016 (datum objave: 26. 2. 2016)”