Pozeba 2017 - zmanjšanje površin KOPOP za več kot 10 %

Moderatorji: llipovsekmtratnik

Odgovori
bpremrl

Pozeba 2017 - zmanjšanje površin KOPOP za več kot 10 %

Odgovor Napisal/-a bpremrl »

Ali lahko KMG, ki je v KOPOP ukrepu, zmanjša površine za več kot 10 %? Zaradi pozebe ni ekonomike pridelave. Sadjarji želijo opustiti del površin, jih zmanjšati, saj ekonomsko ne morejo vzdrževati teh površin. Zaradi dvakratne zaporedne pozebe nimajo ustreznega finančnega toka, da bi pokrili stroške obdelave. Ali je torej mogoče, da se takim sadjarjem dovoli odstop/zmanjšanje površin pod obveznostmi za več kot 10 %?
bpremrl

Re: Pozeba 2017 - zmanjšanje površin KOPOP za več kot 10 %

Odgovor Napisal/-a bpremrl »

Za ukrep KOPOP upravičenec lahko uveljavlja primer višje sile ali izjemne okoliščine zaradi hude naravne nesreče, kamor sodi tudi zimska ali spomladanska pozeba kmetijskih rastlin. Pri ukrepu KOPOP se za hudo naravno nesrečo šteje, če je na kmetijskem gospodarstvu zaradi te nesreče prizadetih najmanj 30 % kmetijskih površin, ki morajo biti ob uveljavljanju višje sile vpisane v register kmetijskih gospodarstev. Samo v primeru hude naravne nesreče (prizadetih najmanj 30 % kmetijskih površin) lahko upravičenec uveljavlja višjo silo tudi na površinah, ki jih ni prizadela višja sila. Če je zaradi naravne nesreče prizadetih manj kot 30 % kmetijskih površin, se višja sila lahko uveljavlja le za prizadeta zemljišča.

Iz naslova dokazanega primera višje sile se površine lahko zmanjšajo za več kot 10 %, saj je glede obveznosti izvajanja ukrepov KOPOP v primeru uveljavljanja primera višje sile ali izjemnih okoliščin s prilogo 1 Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16 in 15/17) določeno naslednje:
Če upravičenec uveljavlja primer višje sile ali izjemnih okoliščin, razen v primeru izjemne okoliščine škode na površinah, ki so jo povzročile divje živali, lahko:
- dokončno preneha z izvajanjem ukrepa, če zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin prevzete obveznosti ni mogoče zaključiti;
- v zadevnem letu prekine z izvajanjem ukrepa in po odpravi posledic primera višje sile ali izjemnih okoliščin nadaljuje z izvajanjem tega ukrepa do zaključka prevzete obveznosti;
- zmanjša obseg površin, ki so vključene v ukrep, katerega izvajanje je zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin prizadeto ali onemogočeno.

Uveljavljanje primera višje sile po spomladanski pozebi 2017 je opisano na spletni strani ARSKTRP, na povezavi http://www.arsktrp.gov.si/si/medijsko_s ... 2029/6361/.
Odgovori

Vrni se na “VIŠJA SILA”