Nedoseganje načrtovanih rezultatov

Moderatorji: rtrojokmmele

Odgovori
andrejm
Prispevkov: 0
Pridružen: 06 Mar 2016, 22:30

Nedoseganje načrtovanih rezultatov

Odgovor Napisal/-a andrejm »

Pozdravljeni.

Zanima nas kaj se zgodi pri projektih M16.4 v primeru nedoseganja določenih načrtovanih rezultatov in vrednosti.

1. Kaj se zgodi, če vodilni partner v zadnjem 12-mesečju projekta ustvari za 300.000 EUR prihodka na lokalnem trgu v projektu pa je načrtoval za 400.000 EUR prihodkov?
2. Kaj se zgodi, če projektni partner od enega od dobaviteljev, ki so člani partnerstva odkupi za 6.000 EUR proizvodov v projektu pa je načrtoval odkup v vrednosti 10.000 EUR?
3. Kaj se zgodi, če projektni partner od enega od dobaviteljev, ki so člani partnerstva odkupi za 4.000 EUR proizvodov v projektu pa je načrtoval odkup v vrednosti 5.000 EUR?
4. Kaj se zgodi, če kakšen od partnerjev ne želi ali ne zmore do konca sodelovati v projektu in ga ni moč nadomestiti, projekt pa drugače dosega vse načrtovane rezultate?
5. Kaj se zgodi, če se razmerje nekaterih parametrov znotraj partnerstva, na podlagi katerih je vloga pridobila točke na javnem razpisu (sheme kakovosti, KOPOP, Natura 2000) tekom projekta spremeni na način, da v spremenjenem stanju točk ne bi pridobili?
6. Kaj se zgodi, če vodilni partner ne izvede vseh aktivnosti promocije in razširjanja rezultatov na način, kot jih je napovedal in za to pridobil točke (npr. izvede manj predstavitev, uporabi manj komunikacijskih sredstev)?
7. Kaj se zgodi, če vodilni partner od enega od dobaviteljev odkupi za več kot 20% vrednosti odkupa vseh proizvodov, pridobil pa je točke iz naslova merila RAZMERJE MED VREDNOSTJO ODKUPA PROIZVODOV OD POSAMEZNEGA ČLANA PARTNERSTVA IN VREDNOSTJO ODKUPA VSEH PROIZVODOV S STRANI VODILNEGA PARTNERJA?

Hvala za odgovore.
mmele
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Mar 2019, 08:02

Re: Nedoseganje načrtovanih rezultatov

Odgovor Napisal/-a mmele »

Glede na to, da vprašanj niste umestili v enega izmed podforumov za posamezni javni razpis, niti opredelili na kateri javni razpis se vprašanja nanašajo, smo odgovore pripravili na podlagi trenutno veljavne uredbe, ki se nanaša na projekte, odobrene na 2. javnem razpisu.

1. Kaj se zgodi, če vodilni partner v zadnjem 12-mesečju projekta ustvari za 300.000 EUR prihodka na lokalnem trgu v projektu pa je načrtoval za 400.000 EUR prihodkov?
Odgovor: V skladu z 2. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe mora upravičenec do podpore v zadnjih 12 mesecih trajanja projekta ustvariti najmanj 80 odstotkov prihodkov od prodaje kot jo je načrtoval v projektu v skladu z drugo tretjega odstavka 22. člena Uredbe. Če je upravičenec v projektu načrtoval 400.000 evrov prihodkov od prodaje na lokalnem trgu (zato je tudi pridobil višjo podporo), mora v zadnjih 12 mesecih ustvariti najmanj 320.000 evrov. Če tega ne doseže, se zadnji zahtevek za izplačilo sredstev zavrne.

2. Kaj se zgodi, če projektni partner od enega od dobaviteljev, ki so člani partnerstva odkupi za 6.000 EUR proizvodov v projektu pa je načrtoval odkup v vrednosti 10.000 EUR?
Odgovor: V skladu z 2. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe mora upravičenec do podpore v zadnjih 12 mesecih trajanja projekta ustvariti najmanj 80 odstotkov vrednosti odkupa proizvodov od posameznega kmetijskega gospodarstva, ki jih je upravičenec do podpore načrtoval v projektu v skladu s tretjo alinejo tretjega odstavka 22. člena Uredbe, kar glede na zgoraj opisan primer pomeni najmanj 8.000 evrov odkupa od posameznega člana partnerstva. Če tega ne doseže, se zadnji zahtevek za izplačilo sredstev zavrne.

3. Kaj se zgodi, če projektni partner od enega od dobaviteljev, ki so člani partnerstva odkupi za 4.000 EUR proizvodov v projektu pa je načrtoval odkup v vrednosti 5.000 EUR?
Odgovor: To pomeni, da je izpolnjen pogoj iz 2. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe, ker je dosegel 80 odstotkov vrednosti odkupa proizvodov od posameznega kmetijskega gospodarstva, ki jih je upravičenec do podpore načrtoval v projektu v skladu s tretjo alinejo tretjega odstavka 22. člena Uredbe.

4. Kaj se zgodi, če kakšen od partnerjev ne želi ali ne zmore do konca sodelovati v projektu in ga ni moč nadomestiti, projekt pa drugače dosega vse načrtovane rezultate?
Odgovor: Vodilni partner mora ARSKTRP javiti vse morebitne spremembe pogodbe o medsebojnem sodelovanju. ARSKTRP bo odločala o vsakem primeru posebej kot tudi o uveljavljanju višje sile v skladu s 65. členom Uredbe.

5. Kaj se zgodi, če se razmerje nekaterih parametrov znotraj partnerstva, na podlagi katerih je vloga pridobila točke na javnem razpisu (sheme kakovosti, KOPOP, Natura 2000) tekom projekta spremeni na način, da v spremenjenem stanju točk ne bi pridobili?
Odgovor: V skladu s prvim odstavkom 25. člena Uredbe se ob vložitvi vsakega zahtevka za izplačilo sredstev preverja izpolnjevanje pogojev, če je vloga prejela točke na podlagi merila iz druge alineje 1. točke drugega odstavka 24. člena Uredbe (sheme kakovosti), na podlagi merila iz prve alineje 4. točke drugega odstavka 24. člena; Uredbe (KOPOP) in na podlagi merila iz tretje alineje 4. točke drugega odstavka 24. člena Uredbe (DŽ). Preverjanje izpolnjevanja pogoja glede ohranitve deleža površin, ki jih imajo v uporabi člani partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva in so na območju Natura 2000 oziroma na širših zavarovanih območjih, glede na površino kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani partnerstva, če je upravičenec do podpore pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi merila iz tretje alineje 2. točke drugega odstavka 24. člena Uredbe se preverja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Če pogoj ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev ni izpolnjen, se zahtevek zavrne.

6. Kaj se zgodi, če vodilni partner ne izvede vseh aktivnosti promocije in razširjanja rezultatov na način, kot jih je napovedal in za to pridobil točke (npr. izvede manj predstavitev, uporabi manj komunikacijskih sredstev)?
Odgovor: Drugi odstavek 25. člena Uredbe v 3. do 13. točki določa, da v kolikor je upravičenec do podpore pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi meril (npr. promocija lokalnega trga na javnih dogodkih, način in obseg razširjanja rezultatov projektov ipd.), mora izkazati doseganje ter aktivnosti. Če je npr. pri merilu Uporabnost in trajnost rezultatov projekta načrtoval izvedbo promocije lokalnega trga v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta na šestim javnih dogodkih (in je zato vloga pri tem merilu prejela 5 točk), ob vložitvi zahtevka pa izkaže izvedeno promocijo lokalnega trga na le 4 (ali manj) javnih dogodkih, potem se zadnji zahtevek za izplačilo sredstev zavrne, saj ni izpolnjen pogoj ob vložitvi zahtevka. Če pa namesto načrtovanih šestih dogodkov izkaže izvedeno promocijo lokalnega trga na petih javnih dogodkih, potem je pogoj izpolnjen.

7. Kaj se zgodi, če vodilni partner od enega od dobaviteljev odkupi za več kot 20% vrednosti odkupa vseh proizvodov, pridobil pa je točke iz naslova merila RAZMERJE MED VREDNOSTJO ODKUPA PROIZVODOV OD POSAMEZNEGA ČLANA PARTNERSTVA IN VREDNOSTJO ODKUPA VSEH PROIZVODOV S STRANI VODILNEGA PARTNERJA?
Odgovor: Če bo vrednost odkupa proizvodov od posameznega člana partnerstva presegala 20 % vrednosti odkupa vseh proizvodov od vseh članov partnerstva s strani vodilnega partnerja v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta, potem ne bo izpolnjen pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 10. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe in bo zadnji zahtevek za izplačilo sredstev zavrnjen.

Obveščamo vas tudi, da je do 2. 6. 2020 v javni obravnavi novela Uredbe, s katero želimo podaljšati časovno obdobje, v katerem je potrebno doseči načrtovan odkup in prodajo na lokalnem trgu. Če bo sprememba uredbe sprejeta bo namesto zadnjih 12 mesecev možno izkazovati doseganje pogoja odkupa in prodaje v celotnem trajanju projekta. Tako bodo vodilni partnerji lažje zagotovili doseganje načrtovanega odkupa in prodaje. Prav tako se z novelo uredbe predvideva črtanje določenih pogojev ob vložitvi zahtevka (ohranitev razmerij nekaterih parametrov znotraj partnerstva kot sheme kakovosti, DŽ, KOPOP, Natura 2000). Predlog spremembe uredbe je objavljen na spletni straneh e-demokracije: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzb ... l?id=11242. Morebitne predloge in pripombe je potrebno poslati najkasneje do 2.6.2020.
Odgovori

Vrni se na “M16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni”