Stran 1 od 1

Kriterij Vključenost članov partnerstva v sheme kakovosti

Objavljeno: 21 Sep 2017, 13:54
Napisal/-a bgricar
V partnerstvu imamo vključenih 16 partnerjev. Od tega jih je 8 vključenih v ekološko pridelavo, integrirano pridelavo in sheme kakovosti. Ali s tem izpolnjujemo kriterij Vključenost članov partnerstva v sheme kakovosti (Poglavje 11 MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG NA JAVNI RAZPIS) in bomo pridobili vse točke (tj. 5 točk)?

Re: Kriterij Vključenost članov partnerstva v sheme kakovost

Objavljeno: 21 Sep 2017, 13:55
Napisal/-a bgricar
Če partnerstvo sestavlja 16 partnerjev, ki so kmetijska gospodarstva + posrednik (vodilni partner), ki ni kmetijsko gospodarstvo iz 3. točke 3. poglavja javnega razpisa, potem je pogoj izpolnjen, saj je najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, vključenih v sheme kakovosti. V tem primeru vlagatelj pridobi 5 točk pri merilu Vključenost članov partnerstva v sheme kakovosti.
Če pa partnerstvo sestavlja 16 partnerjev, ki so kmetijska gospodarstva + posrednik (vodilni partner), ki je tudi kmetijsko gospodarstvo iz 3. točke 3. poglavja javnega razpisa in bo na lokalnem trgu prodajal proizvode in lastne pridelave oz. lastne predelave, potem pa ni izpolnjen pogoj za pridobitev točk iz merila Vključenost članov partnerstva v sheme kakovosti, ker bi bilo v tem primeru vključenih v sheme manj kot polovica vseh članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva.