stroški za upravičene aktivnosti kmetije

Moderatorji: mmelertrojok

Odgovori
mmurko
Prispevkov: 0
Pridružen: 11 Sep 2017, 11:11

stroški za upravičene aktivnosti kmetije

Odgovor Napisal/-a mmurko »

Za izvedbo delavnice o zdravi hrani in okolju bomo pripravljali gradivo (videoposnetke in fotografije), in pripravo gred za praktično izvedbo skozi vsa tri leta projekta. Temu bo več članov kmetije namenilo večje število ur. Ali je to upravičen strošek kmetije?
bgricar
Prispevkov: 0
Pridružen: 03 Apr 2015, 08:25

Re: stroški za upravičene aktivnosti kmetije

Odgovor Napisal/-a bgricar »

V 2. točki 8. poglavja javnega razpisa je navedeno, da so do podpore upravičeni tudi stroški za upravičene aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta iz prejšnjega poglavja in se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva oziroma promocijo in razširjanje rezultatov projekta, ki jih izvede kmetija kot član partnerstva v okviru svoje dopolnilne dejavnosti, pri čemer se upoštevajo naslednje dopolnilne dejavnosti v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti:
- svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje);
- organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje);
- usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje);
- prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
- svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
- prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški
promet);
- ježa živali (SKD 93.190 Druge športne dejavnosti);
- oddajanje površin za piknike (SKD 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas);
- muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
- tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
- apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin).

Stroške iz prejšnjega odstavka poravna in uveljavlja vodilni partner in lahko znašajo največ 20 odstotkov upravičenih stroškov projekta. Najvišja priznana vrednost urne postavke za izvedbo upravičenih aktivnosti iz prejšnjega odstavka znaša 7 eurov.

Torej v kolikor bodo člani kmetije izvajali aktivnosti iz projekta preko dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz ene izmed naštetih dejavnosti, je to upravičen strošek. Če bo kmetija z dop. dejav. npr. organizirala oz. izvajala delavnice o okolju in hrani (za kar se bo morala pripraviti - priprava pa vključuje pripravo gradiva in grede), potem je strošek priprave gradiv in gred lahko upravičen strošek, ki ga bo skupaj z izvedbo zaračunala vodilnemu partnerju (ob upoštevanju 20% celotnih upravičenih stroškov ter urne postavke 7€). Pri tem je potrebno upoštevati podtočko e) 4. točke 18. poglavja javnega razpisa, ki določa kaj je še potrebno priložiti k zahtevku za izplačilo poleg dokazil iz 3. točke istega poglavja:
- original ali kopijo računa, elektronski in e-račun, ki se glasi na vodilnega partnerja, pri čemer mora biti iz računa razvidna vrsta dopolnilne dejavnosti in število opravljenih ur,
- dokazila o izvedbi aktivnosti projekta (tiskani material, CD, zapisniki sestankov, liste prisotnih, fotografije, ipd.).
Odgovori

Vrni se na “1. javni razpis (datum objave: 2. 6. 2017)”