gradbeno dovvoljenje - drugič in razno

Moderatorji: rpakiznlenardic

Odgovori
Zdenka
Prispevkov: 0
Pridružen: 23 Jan 2017, 13:36

gradbeno dovvoljenje - drugič in razno

Odgovor Napisal/-a Zdenka »

Pozdravljeni.

Med vprašanji / odgovori je že bilo vezano na vprašanje glede gradbenega dovoljenja za objekt, v katerem se bo odvijalo več dejavnosti.
Odgovor je bil: "Objekt, na katerega se nanaša gradbeno dovoljenje mora biti namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe, kar je razvidno iz gradbenega dovoljenja."

Mene pa zanima sledeče:
1. Del objekta, ki bo predmet prijave na razpis, bo namenjen predelavi žita (mletju). To bo potekalo v delu pritličja. V prvem nadstropju pa bo stanovanjski del. Praviloma arhitekti klasificirajo stavbo glede na prevladujočo dejavnost, kar je v tem primeru stanovanjski objet (glede na površino je največ stanovanjskega dela). Torej bo kot glavna dejavnost / šifra v gradbenemu dovoljenju navedena stanovanjska stavba. Seveda tudi dejavnost predelave, vendar ne na prvem mestu. Je tako OK?

2. Mletje žita - kam se to razvrsti glede na klasifikacijo objekta? Je šifra 12713 ustrezna?
V enotni klasifikaciji objektov je pod šifro "12713 Stavbe za spravilo pridelka" navedeno, da sem spada:
- kmetijski silosi, kašče, kleti, vinske kleti, zidanice, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki
in podobne stavbe za spravilo pridelka,
- stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, sirarne,
sušilnice sadja, rib in podobno.

3. V primeru, da je objekt namenjen različnim dejavnostim oziroma da niso vse predmet prijave na razpis, je potrebno priložiti popis del. Kaj pa v primeru strehe, kurilnice, ki je skupna? Kako določiti upravičeni del stroškov? Sorazmerno glede na površino, ki je namenjena predelovalni dejavnosti, ki je predmet prijave na razpis?

4. Na predstavitvi razpisa, ki smo se jo udeležili, je bilo rečeno, da je potrebno za večetažne objekte pridobiti 3 ponudbe. Tako me konkretno za zgornji primer zanima ali so tudi potrebne 3 ponudbe (dejavnost predelave se bo odvijala le v pritličju)?
rpakiz
Prispevkov: 0
Pridružen: 16 Dec 2016, 09:45

Re: gradbeno dovvoljenje - drugič in razno

Odgovor Napisal/-a rpakiz »

1. V kolikor je iz gradbenega dovoljenja in iz PGD dokumentacije razviden namen dejavnosti za katero se vlagatelj prijavlja na javni razpis in je le ta predmet podpore po JR, je v tem delu vlagatelj upravičen do podpore.
Če je gradbeno dovoljenje za obstoječo enostanovanjsko enodružinsko hiši in bo del hiše namenjen drugi dejavnosti, ki ne bo zavzela pretežnega dela stavbe se lahko namen izkazuje s potrdilom projektanta v gradbeni dokumentaciji, da za spremembo dela stavbe zaradi namena ………… v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o graditvi objektov ni potrebna sprememba gradbenega dovoljenja, ker sprememba, ki zajema določen delež stavbe predstavlja manj kot pretežni delež stavbe. Naložba tudi nima vpliva na okolje.
2. Klasifikacijo objekta se določi v skladu z veljavno zakonodajo (podzakonski predpisi, navodila, ...). Šifra je ustrezna.
3. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v ureditev objektov (novogradnja, rekonstrukcija), ki se uporabljajo tudi za druge namene, ki niso predmet po JR, se od vseh stroškov ureditve objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki je predmet podpre.
4. V kolikor je naložba v ureditev enoetažnega objekta se stroški priznajo po katalogu stroškov, če gre za ureditev več etažnega objekta (tudi če se ureja streha, fasada, …) se k vlogi priloži 3 ponudbe. Upravičeni so le stroški novogradnje in rekonstrukcije.
Odgovori

Vrni se na “Razno”