Spremljanje kazalnika Sprememba čistega dobička

Moderator: ahauptman

Odgovori
mstular
Prispevkov: 0
Pridružen: 18 Feb 2009, 10:04

Spremljanje kazalnika Sprememba čistega dobička

Odgovor Napisal/-a mstular »

Spoštovani,

na petkovi predstavitvi javnih razpisov sem izpostavil problem izračuna kazalnika čistega dobička v tisočih eurih, kar je ena izmed obveznosti upravičenca med izvajanjem in po koncu operacije. Zadeva je resna, saj bo v primeru nedoseganja zastavljenega kazalnika upravičenec vračal že podeljena sredstva in prav pri tem kazalniku vidim potencialno največjo nevarnost za vračilo sredstev.

Sprememba čistega dobička namreč ni odvisna zgolj od investicije same, pač pa od celotnega poslovanja podjetja, zato je spremljanje tega kazalnika povsem nerealno. Tudi v priloženih navodilih jasno piše, da se gleda celotno poslovanje podjetja in ne le investicija, za katero bo upravičenec moral voditi ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo.

V nadaljevanju izpostavljam še eno odprto vprašanje na to temo:

Kazalnik ima v naslovu ime »čisti dobiček«, nato v 2. odstavku opredelitve govori, da se termin čisti dobiček uporablja za EBIT (Earnings before Interest and Taxes), v 3 odstavku pa govori o tem, da se bo uporabljal kazalnik, ki ne bo upošteval obresti, davkov, amortizacije in opurtunitetnih stroškov – opurtunitetni stroški se v skupni bilanci podjetja ne morejo prikazati oz. niso vidni. Zadeva je namreč lahko vprašljiva, saj se npr. investicija nanaša zgolj na en del proizvodnje… Kako torej mislite, da bo le to potrebno spremljati?


Konkretno vprašanje je tudi ali je dobiček lahko nižji (sprememba v negativno stran) od izhodiščnega stanja (leto 2016 je zadnje potrjeno obračunsko obdobje) ali celo negativen v tretjem letu po datumu zadnjega izplačila sredstev, ker je v praksi možno, da začne učinek investicije delovati šele v naslednjih letih, torej po preteku 3 let od zadnjega izplačila?


V pričakovanju konkretnih odgovorov vas lepo pozdravljam!

Miha
bgricar
Prispevkov: 0
Pridružen: 03 Apr 2015, 08:25

Re: Spremljanje kazalnika Sprememba čistega dobička

Odgovor Napisal/-a bgricar »

Sprememba čistega dobička (kazalnik 3.2.3) je v navodilih Organa upravljanja za spremljanje, potrditev in vrednotenje izvajanja ukrepov Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 (pripet dopisu in objavljen na spletni strani: http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Doku ... 3_2017.pdf) definirana kot sprememba razlike med prihodki in celotnimi stroški (spremenljivi in nespremenljivi stroški, ki so neposredno povezani z dejavnostjo proizvodnje akvakulture) za določeno računovodsko obdobje na ravni upravičenca (proizvajalca/podjetja). Navodila so bila pripravljena na podlagi smernic podporne enote Evropske komisije FAME, verzija 4, final october 2016, ki jih pripenjamo dopisu. Te smernice veljajo za vse države članice, ki izvajajo Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

V okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo) se čisti dobiček ne zmanjša za obresti in davke: tj. čisti dobiček je opredeljen na stopnji EBIT (dobiček pred obrestmi in davki). V namen preprostosti in zanesljivosti kazalnik ne vključuje obresti, davkov, stroškov amortizacije in oportunitetnih stroškov.

V Uredbi o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (UL RS, št. 14/2017) je definirano, da mora upravičenec v tretjem koledarskem letu po datumu zadnjega izplačila sredstev izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata načrtovanega v poslovnem načrtu. Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:

1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu,
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.

V okviru smernic ni opredeljeno, da mora biti sprememba čistega dobička pozitivna. V skladu s smernicami se meri samo spremembo čistega dobička. V poslovnem načrtu je treba to natančno pojasniti.
Odgovori

Vrni se na “RIBIŠTVO 2014-2020”