Vlagatelji kot povezane osebe

Moderator: ahauptman

Odgovori
mstular
Prispevkov: 0
Pridružen: 18 Feb 2009, 10:04

Vlagatelji kot povezane osebe

Odgovor Napisal/-a mstular »

Pozdravljeni,

imam sledeče vprašanje (praktično vprašanje potencialnih vlagateljev s terena) glede možnosti črpanja sredstev ESPR:

Podjetnik A in podjetnik B sta solastnika podjetja AB d.o.o., ki se ukvarja s predelavo rib, pri čemer je podjetnik A direktor tega podjetja, podjetnik B pa njegov prokurist.
Poleg lastniškega deleža in funkcije direktorja v tem podjetju ima podjetnik A še drugo podjetje C, ki pa je v njegovi 100 odstotni lasti.

Podjetji AB d.o.o. in C imata v načrtu izgradnjo dveh večjih novih predelovalnih in skladiščnih obratov na eni lokaciji (različni parcelni številki).

Zanima nas ali se lahko podjetji AB in C na javni razpis Predelava prijavita vsaka s svojo vlogo in zaprosita vsaka za 1.000.000,00 EUR sredstev v tem programskem obdobju, glede na to, da gre za povezane osebe v podjetju AB d.o.o.?
Vsaka investicija ima sicer v načrtu ločeno gradbeno dovoljenje in bi bila kot taka zaključena celota s pridobljenim uporabnim dovoljenjem.

Vljudno prosim za odgovor.

LP

Miha Štular
bgricar
Prispevkov: 0
Pridružen: 03 Apr 2015, 08:25

Re: Vlagatelji kot povezane osebe

Odgovor Napisal/-a bgricar »

Spoštovani,
V zvezi z uveljavljanjem podpore iz naslova ukrepa »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« (2 JR) je za razumevanje omejitev v zvezi s povezavami oseb in podjetij ter omejitev glede maksimalne višine podpore potrebno pojasniti sledeče:
- V 3. odstavku 100. člena Uredbe izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi je navedeno, da lahko upravičenec v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ do 1.000.000 eurov podpore;
- V 3. odstavku 4, člena Uredbe Sveta (ES, EURATOM) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti je navedeno: »Če se ugotovi, da so bili v nasprotju s cilji veljavne zakonodaje Skupnosti zaradi pridobitve neke koristi zahtevani pogoji za pridobitev koristi ustvarjeni umetno, se zato korist ne odobri ali pa se odvzame«. (Navedeno določbo povzema tudi Drugi JR za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«, kjer je med Pogoji za pridobitev podpore v 3. točki navedeno: "Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo").
V kolikor gre za dve podjetji, ki jih obvladuje 1 oseba ( v vašem primeru gre za direktorja in solastnika podjetja AB, ki je tudi 100% lastnik podjetja C) je potrebno upoštevati kakšno dejavnost opravljata podjetji in njuno odvisnost (poslovno in drugo). Iz vašega opisa je mogoče sklepati, da gre za istovrstno dejavnost in izgradnjo objekta, ki bo delno na parcelah/parceli podjetja AB in delno na parcelah/parceli podjetja C, izgradnja kapacitet pa bo potekala istočasno. V kolikor gre oz. je mogoče ugotoviti, da je je v ozadju zastopan en (1) interes - ne glede na ločeno uporabno dovoljenje in ločitev financiranja ali drugih postavk na 2 podjetji - je Agencija na podlagi presoje objektivnih in subjektivnih elementov v posameznem primeru dolžna upoštevati določilo 3. odstavka 4. člena Uredbe 2988/95. Podpora se tako ne odobri oz. se odvzame v primeru ugotovitve, da se je z ustvarjenima 2 podjetjema zaobšlo omejitve oz. cilje, ki jih postavlja zakonodaja (kot npr. maksimalna višina podpore).
Odgovori

Vrni se na “RIBIŠTVO 2014-2020”