Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Moderator: ahauptman

Odgovori
mstular
Prispevkov: 0
Pridružen: 18 Feb 2009, 10:04

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Odgovor Napisal/-a mstular »

Obstoječe podjetje AB d.o.o. (trenutno opravlja dejavnost trgovine) bo svojo dejavnost razširilo na proizvodnjo in predelavo rib. Načrtovana proizvodnja se sklada s pogoji razpisa (Ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«), podjetje AB d.o.o. pa se nanj želi prijaviti. Trenutno dejavnost poteka v obstoječi industrijski coni, in sicer v lastniškem objektu. Načrtovan nov proizvodni objekt pa bo stal na lastniški parceli v neposredni bližini trenutnega objekta.
Obstoječi objekt podjetja AB d.o.o. meji s parcelo, ki je v lasti drugega pravnega subjekta (podjetnik CD s.p.). Vsak zase izvajata svojo, ločeno dejavnost. Konkretna parcela v lasti s.p.-ja se nahaja med parcelama, ki sta v lasti družbe AB d.o.o.
Samostojni podjetnik CD s.p. želi svojo dejavnost razširiti na predelavo ribiških proizvodov in se bo tudi prijavljal na razpis ločeno, individualno in s svojim gradbenim dovoljenjem na svoji lastniški parceli.
Za svojo investicijo v širitev dejavnosti, se bo podjetje AB d.o.o. ravno tako prijavilo na razpis ločeno, s svojim gradbenim dovoljenjem na svoji lastniški parceli.
Dejavnost s.p.-ja je in hkrati ostaja ločena in neodvisna od dejavnosti podjetja AB d.o.o. Vsaka pravna oseba posluje zase in za svoj račun. Obenem pa bosta oba pravna subjekta vsako zase postavljala individualni objekt (vsak na svoji parcelni številki, s svojo hišno številko). Objekta bosta sicer pokrita z enotno streho (podobno kot poslovni prostori v npr. industrijski coni Stegne Ljubljana, ipd.).
V informacijo - med pravnima osebama sicer obstaja lastniška povezava (nosilec dejavnosti s.p. je solastnik družbe AB d.o.o.), pri čemer pa je obstoječa dejavnost med seboj neodvisna. Obe dejavnosti bosta ostali neodvisni tudi naprej, saj sta predvideni proizvodnji diverzificirani in med seboj nezdružljivi.
Za potrebe načrtovanja investicij vas prosimo za informacijo ali bosta posredovani vlogi obravnavani vsaka zase ločeno in z možnostjo preverbe izpolnjevanja razpisnih pogojev in točkovanja vsaka zase individualno.
bgricar
Prispevkov: 0
Pridružen: 03 Apr 2015, 08:25

Re: Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakultu

Odgovor Napisal/-a bgricar »

Spoštovani,
V zvezi z uveljavljanjem podpore iz naslova ukrepa »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« (2 JR) je za razumevanje omejitev v zvezi s povezavami oseb in podjetij ter omejitev glede maksimalne višine podpore potrebno pojasniti sledeče:
- V 3. odstavku 100. člena Uredbe izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi je navedeno, da lahko upravičenec v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ do 1.000.000 eurov podpore;
- V 3. odstavku 4, člena Uredbe Sveta (ES, EURATOM) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti je navedeno: »Če se ugotovi, da so bili v nasprotju s cilji veljavne zakonodaje Skupnosti zaradi pridobitve neke koristi zahtevani pogoji za pridobitev koristi ustvarjeni umetno, se zato korist ne odobri ali pa se odvzame«. (Navedeno določbo povzema tudi Drugi JR za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«, kjer je med Pogoji za pridobitev podpore v 3. točki navedeno: "Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo").
V kolikor gre za dve podjetji, ki jih obvladuje 1 oseba ( v vašem primeru gre za direktorja in solastnika podjetja AB, ki je tudi 100% lastnik podjetja C) je potrebno upoštevati kakšno dejavnost opravljata podjetji in njuno odvisnost (poslovno in drugo). Iz vašega opisa je mogoče sklepati, da gre za istovrstno dejavnost in izgradnjo objekta, ki bo delno na parcelah/parceli podjetja AB in delno na parcelah/parceli podjetja C, izgradnja kapacitet pa bo potekala istočasno. V kolikor gre oz. je mogoče ugotoviti, da je je v ozadju zastopan en (1) interes - ne glede na ločeno uporabno dovoljenje in ločitev financiranja ali drugih postavk na 2 podjetji - je Agencija na podlagi presoje objektivnih in subjektivnih elementov v posameznem primeru dolžna upoštevati določilo 3. odstavka 4. člena Uredbe 2988/95. Podpora se tako ne odobri oz. se odvzame v primeru ugotovitve, da se je z ustvarjenima 2 podjetjema zaobšlo omejitve oz. cilje, ki jih postavlja zakonodaja (kot npr. maksimalna višina podpore).
Odgovori

Vrni se na “RIBIŠTVO 2014-2020”