Stran 1 od 1

Poravnani davki pri 1JR za podukrep 4.1

Objavljeno: 23 Jan 2018, 13:26
Napisal/-a rsaje
Ali drži, da pri prvih JR za 4.1 – Naložbe v kmetijska gospodarstva, vlagatelji niso bili zavrnjeni, če se je ugotovilo, da davki niso bili poravnani ob vložitvi vloge. Ali to slednje drži oz. kaj se je sedaj spremenilo, da je vedno več primerov zavrnitev zaradi neporavnanih davčnih obveznosti?

Re: Poravnani davki pri 1JR za podukrep 4.1

Objavljeno: 23 Jan 2018, 13:27
Napisal/-a rsaje
Pogoj v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji je bil v preteklosti drugačen kot je sedaj. Takrat se je zahtevalo, da mora vlagatelj priložiti ''Originalno dokazilo pristojnega organa (FURS), da ima vlagatelj poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od treh mesecev od oddaje vloge na javni razpis (neobvezno dokazilo)''. Če je vlagatelj to dokazilo priložil sam in je bilo izdano v obdobju največ treh mesecev pred oddajo vloge, se vlagatelja ni še enkrat preverjalo na FURSu. Sedaj je v razpisu to definirano drugače in mora Agencija za vsako vlogo preverjati, ali so davčne obveznosti na dan oddaje vloge poravnane.