EIP 61.2 dodajanje vrednosti lesu

Moderatorji: rtrojokmmele

Odgovori
andrejm
Prispevkov: 0
Pridružen: 06 Mar 2016, 22:30

EIP 61.2 dodajanje vrednosti lesu

Odgovor Napisal/-a andrejm »

7. člen Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 določa:

(1) Za namen izvedbe pilotnega projekta iz drugega odstavka prejšnjega člena se vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljata kmetijsko gospodarstvo in eden od naslednjih članov:
1. pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je:
a) registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva...

(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik iz 1. točke pod a) prejšnjega odstavka mora opravljati dejavnost svetovanja več kot zadnji dve leti pred dnevom vložitve vloge na javni razpis, kar izkazuje s seznamom opravljenih svetovanj najmanj desetim pravnim ali fizičnim osebam, pri čemer mora biti najmanj pet svetovanj opravljenih v obdobju 24 mesecev pred dnevom vložitve vloge na javni razpis, najmanj eno svetovanje pa je bilo opravljeno več kot 24 mesecev pred dnevom vložitve vloge na javni razpis. Opravljeno svetovanje se mora nanašati na področje:
- gozdarstva, če se področje projekta nanaša na gozdarstvo.

(3) Sestavine seznama opravljenih svetovanj iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo z javnim razpisom.

Pripravljamo projekt EIP s področje dodajanja vrednosti lesu in zanima nas ali so spodaj navedena področja svetovanja, ki jih je izvedel KGZ ustrezna za izponjevanje zgoraj navedenih pogojev glede pravne osebe, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju gozdarstva:
- registracija dopolnilne dejavnosti s področja predelave lesa,
- svetovanje v okviru mreženja (kot članom) na področju gozdarstva in predelave lesa,
- organiziranja dogodkov s področja gozdarstva in predelave lesa,
- in svetovanja pri nabavi opreme za sečnjo in spravilo ter predelavo lesa,
- svetovanje pri izpolnjevanju pogojev za dopolnilno dejavnost s podoročja predelave lesa,
- svetovanje pri poslovnih odločitvah in pripravi poslovnih načrtov na področju gozdarstva in predelave lesa.

Hvala za odgovor.
mmele
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Mar 2019, 08:02

Re: EIP 61.2 dodajanje vrednosti lesu

Odgovor Napisal/-a mmele »

V vprašanju ste navedli konkretno vsebino priloge, ki jo nameravate priložiti k vlogi na javni razpis. Vsebinski pregled vloge (dokumentov, prilog,...) je stvar izbirnega postopka po zaprtju javnega razpisa, zato ne smemo vnaprej preučevati in presojati takih dokumentov (ali njihove vsebine) in tako prejudicirati zadeve. V skladu s 6. členom Uredbe o upravnem poslovanju lahko Agencija ali OU posredujeta le splošne informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom. V skladu z Uredbo bo področje svetovanja na področju gozdarstva podrobneje opredeljeno v javnem razpisu, ki pa je še v pripravi.
Odgovori

Vrni se na “M16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij”