Stran 1 od 1

Upravičene aktivnosti EIP projekta v M16.5 in upr. stroški

OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018, 09:46
Napisal/-a batom
Med upravičene aktivnosti EIP projekta (glede na Uredbo, 32. člen, 1. odstavek) sodi tudi "priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev". V 5. točki 5. odstavka 32. člena uredbe je navedeno, da med upravičene stroške sodi tudi material za izvedbo upravičenih aktivnosti, vendar so v nadaljevanju navedeni le primeri "kot so semena, sadike, razen sadik trajnih rastlin, fitofarmacevtska sredstva, gnojila, material, potreben za izvedbo meritev, vzorčenja". Zanima me, ali med upravičene stroške sodi tudi:

* stroški za izdelavo rešitve, ki bi jo želeli preizkusiti, pri čemer je rešitev tehnična naprava, ki vsebuje različne strojne, električne in elektronske elemente; ker je potrebno izvesti preizkus pri več kmetijskih gospodarstvih, bo potrebno izdelati več enot rešitve;

* stroški namestitve oziroma vgradnje rešitve pri kmetijskem gospodarstvu;

* stroški nakupa vzrejnih živali za izvedbo preizkusa; izvesti bo treba več preizkusov.

Po mojem tolmačenju sodijo vse alineje pod navedbo "material, potreben za izvedbo meritev, vzorčenja", prosim za vašo razlago!

Ker se s pripravo vlog že mudi, se priporočam za hiter odgovor.

Re: Upravičene aktivnosti EIP projekta v M16.5 in upr. stroš

OdgovorObjavljeno: 04 maj 2018, 06:49
Napisal/-a bgricar
Stroški materiala (v skladu s SRS) so stroški surovin, osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih polproizvodov, delov, goriva in maziva. S stroški surovin so mišljeni stroški materiala, ki izhaja iz kmetijstva, gozdarstva ali rudarstva. Posebni stroški materiala so stroški porabljene energije.

Stroški namestitve oziroma vgradnje spadajo med stroške zunanjih storitev.

Strošek nakupa živali ni upravičen strošek.