Priloga 5 k JR, oddaja vloge, odbitni delež

Moderatorji: rtrojokmmele

Odgovori
tvukmanic
Prispevkov: 0
Pridružen: 13 Mar 2018, 08:12

Priloga 5 k JR, oddaja vloge, odbitni delež

Odgovor Napisal/-a tvukmanic »

Pozdravljeni,

prosim za obravnavo vprašanj:
1. ali je prilogo 5 k JR (povzetek prakse projekta) potrebno priložiti k vlogi?
2.oddaja vloge: je pomemben datum/žig na pošti zaveden na najkasnejši datum 25.5. ali mora biti vloga najkasneje 25.5. že fizično na MKGP?
3. odbitni delež: javni zavod, ki je DDV zavezanec ima odbitni delež, preostali DDV ni povračljiv - ali je ta del nepovračljivega DDV-ja upravičen strošek na projektu?

Hvala in lp,
TV
bgricar
Prispevkov: 0
Pridružen: 03 Apr 2015, 08:25

Re: Priloga 5 k JR, oddaja vloge, odbitni delež

Odgovor Napisal/-a bgricar »

Odgovor na vpr1: V skladu s 1. točko tretjega odstavka 59. člena uredbe se del poročila o izvajanju projekta predloži v elektronski obliki (Excel) z vsebino iz priloge 3: Osnovni podatki o projektu EIP, ki je priloga k razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Obrazec za predložitev poročila o izvajanju projekta je določen v prilogi št. 5: Povzetek prakse projekta EIP, ki je priloga k razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Prilogo 5: Povzetek prakse projekta EIP, je potrebno vložiti ob vsakem zahtevku za izplačilo sredstev.

Odgovor na vpr2: Pri oddaji vloge velja poštni žig oz. nalepka z datumom in uro oddaje pošiljke. Torej, vloga je lahko oddana priporočeno po pošti najkasneje v petek 25.5.2018 do 23:59 ure.

Odgovor na vpr3: V skladu s 5. točko iz prvega odstavka 56. člena uredbe vodilni partner in drug član partnerstva, ki je upravičenec do podpore ni upravičen do stroška davka na dodano vrednost, razen, če priloži izjavo, da DDV ni povračljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV (Priloga 11).

Če pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, DDV ni povračljiv, potem mora:
- ob vlogi na javni razpis priložiti izjavo - Priloga 11: Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, da DDV ni povračljiv in
- ob vsakem zahtevku za izplačilo sredstev priložiti Potrdilo davčnega organa, da DDV za člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ni povračljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV. To potrdilo se vloži ob vsakem zahtevku za izplačilo sredstev v primeru, da se DDV uveljavlja kot upravičen strošek.
Član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ki po predpisih o DDV nima možnosti pravice do odbitka DDV (nima niti možnosti prostovoljne vključitve v sistem DDV), lahko uveljavlja DDV kot upravičen strošek, če poda ustrezno izjavo (Priloga 11) in dokazila (Potrdilo davčnega organa, da DDV za člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ni povračljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV).
Do povračila stroška DDV ni upravičen:
– član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, katerega kmečko gospodinjstvo je iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti identificirano za namene DDV, oziroma se lahko po predpisih o DDV prostovoljno identificira za namene DDV in če ima kmečko gospodinjstvo pravico do odbitka DDV v skladu s predpisi o DDV;
– član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ki opravlja dopolnilno dejavnost na kmetiji in/ali drugo kmetijsko dejavnost in je v zvezi s temi dejavnostmi identificiran za namene DDV, oziroma se lahko po predpisih o DDV prostovoljno identificira za namene DDV;
– član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, katerega kmečko gospodinjstvo preko predstavnika kmečkega gospodinjstva izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do pavšalnega nadomestila v skladu s predpisi, ki urejajo DDV

Vprašanje pa se nanaša na tiste, ki so zavezanci za DDV, ampak zaradi opravljanja prometa, ki jim ne daje pravice do odbitka vstopnega DDV, nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV. Začasni odbitni delež, ki ga med letom uporabljate na prejetih računih, se lahko konec leta ob dokončnem izračunu odbitka vstopnega DDV spremeni. V tem primeru morate konec leta opraviti poračun odbitka vstopnega DDV za vse prejete račune tekočega leta, kar pomeni, da se tudi razmerje med odbitnim in neodbitnim DDV na posameznem računu spremeni. Zato vam ne moremo priznati delnega odbitka vstopnega DDV tako, kot si ga med letom upoštevate, ampak bi morali upoštevati neodbitni DDV na posameznem računu tako, kot izračunate dokončni odbitni delež konec leta. V zvezi s priznavanjem neodbitnega DDV smo že v pogovorih s FURSom. Dokler pa se skupaj z njimi ne dogovorimo, kako bi se v tem primeru izognili možnosti dvojnega sofinanciranja (vračilo vstopnega DDV po dokončnem poračunu in preko sofinanciranja aktivnosti na ukrepu), v primeru, da ste DDV zavezanec z odbitnim deležem, neodbitni oz. nepovračljiv DDV ne more biti upravičen strošek.
Odgovori

Vrni se na “1. javni razpis (datum objave: 2. 2. 2018)”