Razlaga členov 61.f, 61.g ter 61.h (ZKme-1)

Moderatorji: jkokoljmgosencaahafner

Odgovori
AnaBr
Prispevkov: 0
Pridružen: 17 Sep 2018, 07:05

Razlaga členov 61.f, 61.g ter 61.h (ZKme-1)

Odgovor Napisal/-a AnaBr »

Pozdravljeni,

prosim za odgovor na spodnji dve vprašanji:
-ali določbe Zakona o kmetijstvu (ZKme-1), predvsem členi 61.f, 61.g ter 61.h, veljajo samo za slovenske dobavitelje ali tudi za dobavitelje iz držav EU?
-v 61.g členu (ZKme-1) je eksplicitno zapisano da, morajo biti pogodbe v verigi preskrbe s hrano sklenjene v pisni obliki in pred dobavo blaga ter vsebovati obvezne sestavine, navedene v nadaljevanju. Torej to pomeni, da 61.f člen (ZKme-1) velja tudi za ostale dobavitelje neprehrambenih izdelkov?
mgosenca
Prispevkov: 0
Pridružen: 22 Avg 2018, 12:15

Re: Razlaga členov 61.f, 61.g ter 61.h (ZKme-1)

Odgovor Napisal/-a mgosenca »

Pristojnost izvajanja nadzorstvenih/prekrškovnih predpisov ureja področna zakonodaja. V skladu s področno zakonodajo (prekrškovna, ki se nanaša na splošno kazensko pravno zakonodajo) je pristojnost omejena na izvršitvena ravnanja, ki so izvršena na ozemlju Republike Slovenije (teritorialno načelo). To načelo je dopolnjeno s t.i. aktivnim in pasivnim personalitetnim načelom, kjer je navezna okoliščina "nacionalnost" storilca (aktivno personalitetno načelo) oziroma oškodovanca (pasivno personalitetno načelo). Zakonodaja ureja tudi univerzalno načelo, ki velja za vse ne glede na nacionalnost in kraj dejanja, in se nanaša na najhujše kršitve.

Ne glede na navedeno, se šteje, da je kaznivo dejanje storjeno, kjer je storilec deloval ali bi moral delovati, oziroma tam, kjer je nastala prepovedana posledica. Glede na navedeno menimo, da bo v veliki večini primerov, ne glede na "narodnost" stranke posla in kraj sklenitve posla v poštev prišlo že teritorialno načelo, saj bo prepovedana posledica nastala tudi na ozemlju Republke Slovenije. V vsakem primeru pa v poštev pride tudi aktivno personalitetno načelo.

Uporaba tujega prava sama po sebi ne more izključiti nadzorstvenih/prekrškovnih norm Republike Slovenije. Uporaba tujega prava se nanaša na civilno pravna razmerja med subjektoma, ki sklepata pravne posle in iz tega izhajajoče pravne posledice. Te posledice lahko vplivajo na nadzorstveno/prekrškovne postopke (npr. vprašanja dejanske/pravne zmote), ne morejo pa biti te okoliščine uporabljene za izognitev/izigravanje obveznosti in oškodovanju šibkejše stranke.
Zakon o kmetijstvu opredeljuje samo verigo preskrbe s hrano, ki je opredeljena v 61. č členu Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) in vključuje pridelavo oziroma prirejo, predelavo, distribucijo, veleprodajo, maloprodajo do končnega potrošnika in je trajnostno naravnana, saj s svojim obstojem in delovanjem vpliva na gospodarstvo, zdravje in okolje.
Odgovori

Vrni se na “NOVO! NEPOŠTENE POSLOVNE PRAKSE V VERIGI PRESKRBE S HRANO (v povezavi z novelo Zakona o kmetijstvu)”