Uveljavljanje višje sile "huda naravna nesreča"

Moderatorji: mmelertrojok

Odgovori
bpremrl

Uveljavljanje višje sile "huda naravna nesreča"

Odgovor Napisal/-a bpremrl »

Imamo vprašanje na temo uveljavljanja višje sile zaradi izpada dohodka zaradi hude naravne nesreče, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo.

Kako bo lahko npr. v primeru spomladanske pozebe, zaradi katere ne bodo sadjarji  v drugem letu po izvajanju projekta  skupaj dosegli prometa 100.000 evrov oz. min. 5.000 evrov/člana partnerstva, uveljavljali  hudo naravna nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo" (zmrzal, toča, led, žled, spomladanska pozeba, neurje).

Lahko je škoda spet naslednje leto (tretje leto izvajanja projekta), ali pa pride tretje leto do hiperprodukcije (npr. letošnja letina jabolk), ko prodaja spet ni možna…..

Kakšen je POSTOPEK za PRIZNAVANJE in UVELJAVLJENJE  višje sile  za hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo, če se bo zgodila v drugem oziroma/in  tretjem letu izvajanja projekta za primer, ki ga opisujemo zgoraj?

Ali se bo morda uporabljal (podoben) postopek  kot se uporablja pri Uredbi o ukrepih kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejenimi dejavniki za kmetijstvo iz PP 2014 - 2020 in Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 , več o tem glej povezavo http://www.arsktrp.gov.si/si/medijsko_s ... vica/6361/.
bpremrl

Re: Uveljavljanje višje sile "huda naravna nesreča"

Odgovor Napisal/-a bpremrl »

Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje o primeru višje sile govori v 65. členu, in sicer določa:
(1) O višji sili ali izjemnih okoliščinah iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU mora vodilni partner ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je vodilni partner to zmožen storiti.
(2) O obstoju višje sile ali izjemnih okoliščinah iz prejšnjega odstavka odloči ARSKTRP.

Program razvoja podeželja 2014-2020 določa, da so lahko v skladu z 2. točko 2. člena Uredbe 1306/2013/EU "višja sila" in "izjemne okoliščine" zlasti priznani v naslednjih primerih:
 smrt upravičenca;
 dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo;
 huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo;
 uničenje objektov za živino na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
 epizootska bolezen ali bolezen rastlin, ki prizadene del ali vso živino oziroma kmetijske rastline upravičenca;
 razlastitev celotnega ali velikega dela kmetijskega gospodarstva, če te razlastitve ni bilo mogoče pričakovati na dan predložitve vloge;
 kužna bolezen, ki prizadene vso živino upravičenca ali njen del;
 izguba ali pogin domačih živali zaradi napada divjih zveri, kljub izvedbi vseh predpisanih ukrepov;
 uničenje trajnih rastlin in pridelka, ki jo povzročijo divje živali;
 napad bolezni oziroma škodljivcev v trajnem nasadu zaradi katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti in
 napad bolezni oziroma škodljivcev v čebeljem panju, zaradi katerih je potrebno čebele v tem panju uničiti oziroma nadomestiti z novo čebeljo družino.

Vsako vlogo za višjo silo ARSKTRP obravnava individualno na podlagi predloženih dokazil, s katerimi stranka dokazuje, da je do višje sile prišlo. Izredno težko je podati natančen odgovor oziroma vnaprej priznati primer višje sile.
Odgovori

Vrni se na “2. javni razpis (datum objave: 21. 12. 2018)”