Prerazporeditev finančnih sredstev med stroški

Moderatorji: mmelertrojok

Odgovori
mslekovec
Prispevkov: 0
Pridružen: 11 Mar 2019, 07:42

Prerazporeditev finančnih sredstev med stroški

Odgovor Napisal/-a mslekovec »

Ob vlogi navedemo višino stroškov za posamezno aktivnost ter tudi zneske za posamezen upravičen strošek (stroški dela, stroški nakupa opreme, stroški zunanjih storitev...).

Ali je po pozitivni odločbi in odobritvi višine sredstev tekom projekta možno kasneje razporejati vrednosti teh stroškov? V višini odobrenih finančnih sredstev seveda.

Npr. ostalo bi nam nekaj sredstev, ki smo jih predvideli za stroške zunanjih storitev, in bi zato želeli to vrednost prerazporediti k stroškom nakupa nove opreme ali k stroškom dela.
mmele
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Mar 2019, 08:02

Re: Prerazporeditev finančnih sredstev med stroški

Odgovor Napisal/-a mmele »

Možna je prerazporeditev stroškov znotraj posamezne vrste stroškov (kot so stroški dela, potni stroški, stroški zunanjih storitev, ipd.) na ravni posameznega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, pri čemer se v poročilu o izvajanju projekta to obrazloži (npr. ker se bo neka upravičena aktivnost pričela izvajati kasneje). Če član partnerstva odobrenih sredstev za posamezno vrsto upravičenih stroškov (kot so stroški zunanjih storitev, stroški materiala, stroški dela na projektu, ipd.) ne porabi v celoti v predvidenem obdobju, jih lahko porabi v prihodnjem(-jih) obdobju(-jih). Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi skupno vrednost posameznega zahtevka za izplačilo sredstev (za vse člane partnerstva, ki so upravičenec do podpore), ki je odobrena z odločbo.

Za prerazporeditev stroškov med posameznimi vrstami upravičenih stroškov (kot so stroški dela, potni stroški, stroški zunanjih storitev, ipd.) na ravni posameznega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, pa je pred vložitvijo zahtevka, na katerega se ta prerazporeditev nanaša, potrebno pridobiti soglasje ARSKTRP. V skladu s 54. členom ZKme-1 se lahko (v času trajanja projekta) obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti vloži največ dvakrat pred potekom roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določenega v odločbi o pravici do sredstev.
Odgovori

Vrni se na “2. javni razpis (datum objave: 28. 12. 2018)”