Vodja pilotnega projekta ali projekta EIP

Moderatorji: mmelertrojok

Odgovori
rzgajnar
Prispevkov: 0
Pridružen: 22 Feb 2016, 14:08

Vodja pilotnega projekta ali projekta EIP

Odgovor Napisal/-a rzgajnar »

Kdo je lahko vodja pilotnega projekta ali projekta EIP? Ali mora biti vodja projekta zaposlen pri vodilnem partnerju že ob vložitvi vloge na javni razpis? Kako se ob vložitvi vloge na javni razpis priloži Priloga 10 Dosežena izobrazba vodje projekta, če vodilni partner še nima ob oddaji vloge zaposlene osebe, ki bo imenovana za vodjo projekta?
rzgajnar
Prispevkov: 0
Pridružen: 22 Feb 2016, 14:08

Re: Vodja pilotnega projekta ali projekta EIP

Odgovor Napisal/-a rzgajnar »

Vodja projekta je oseba, ki je za namen izvedbe projekta zaposlena pri vodilnem partnerju in ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na šesto ali sedmo raven. To vključuje tudi osebe z višjo strokovno izobrazbo (pridobljeno po letu 1996 v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju) oziroma višješolsko izobrazbo (pridobljeno po 30.9.2002 po Zakonu o usmerjenem izobraževanju). Vodilni partner lahko preveri ali izobrazba vodje projekta ustreza zahtevam uredbe na spletni strani, kjer je predstavljeno Slovensko ogrodje kvalifikacij: https://www.nok.si/.
Uredba in javni razpis ne določata, da bi moral biti vodja projekta zaposlen pri vodilnem partnerju že ob oddaji vloge. Vodilni partner lahko zaposli ali prerazporedi zaposlenega kot vodjo projekta na delo na projektu po izdaji odločbe o pridobitvi sredstev.
Za delo vodje na projektu lahko vodilni partner uveljavlja upravičene stroške dela ob oddaji zahtevka šele od tistega dne dalje, ko je bil vodja projekta zaposlen ali prerazporejen na delo kot vodja projekta. Ob oddaji zahtevka mora za uveljavljanje stroškov dela vodje na projektu zahtevku priložiti poleg izpolnjenih mesečnih časovnic tudi kopijo pogodbe o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na projektu, pri čemer mora biti iz pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi za druge namene. Izpolnjeno prilogo 10 Dosežena izobrazba vodje projekta je potrebno priložiti že ob oddaji vloge na javni razpis. V kolikor pri vodilnem partnerju vodja projekta ob oddaji vloge na javni razpis še ni zaposlen, se le-to v prilogi ustrezno označi (označi se izjava pod točko b) in se v takem primeru priloga 10 z izpolnjenimi podatki glede izobrazbe vodje projekta priloži še ob oddaji prvega zahtevka za izplačilo sredstev.
Odgovori

Vrni se na “2. javni razpis (datum objave: 28. 12. 2018)”