Začetek spremljanja FADN-prejemniki sredstev v ukrepu 112

Moderatorji: mbogovicjdular

Odgovori
mbogovic
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Feb 2009, 14:47

Začetek spremljanja FADN-prejemniki sredstev v ukrepu 112

Odgovor Napisal/-a mbogovic »

V avgustu sem kandidiral na razpis ˝Mladi prevzemnik kmetije-112-MP¨. Pred tremi tedni sem dobil pozitivno odločbo in v roku enega meseca moram začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko predelavo po metodologiji FADN. Zato me sedaj zanima;
• Ker prihodki iz xxxxx xxxxxx (oddajamo mleko) sedaj prihajajo na mojega strica-prejšnjega lastnika KMG-MID-a, me zanima ali morajo vsi dohodki iz primarne kmetijske pridelave prihajati na moj žiro račun?
•Kako ali s čim dokazujem prodajo vina na kmetiji ker ne izdajamo nobenih računov oz. ali je to sploh potrebno?
•Kako lahko pridem do programa za izpolnjevanje FADN-a in kje dobim navodila za pravilno izpolnjevanje?
miro_MKGP
mbogovic
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Feb 2009, 14:47

Re: Začetek spremljanja FADN-prejemniki sredstev v ukrepu 112

Odgovor Napisal/-a mbogovic »

Spoštovani,
prejemnike javnih sredstev (kmetijska gospodarstva – obveznik FADN) obvezuje javni razpis, enako odločba oziroma sklenjena pogodba z Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) o dodelitvi javnih sredstev za ukrep 112 iz Programa razvoja podeželja 2007 – 2013, da so dolžni pet let spremljati podatke o gospodarjenju na kmetiji po metodologiji FADN.

Določilo se glasi:
Upravičenec mora najpozneje v 30 dneh od izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN (The Farm Accountancy Data Network; v nadaljnjem besedilu: FADN) in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. Če na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo že spremljajo gospodarjenje na podlagi vodenja knjigovodstva po drugih predpisih, spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno.

Odgovor na prvi dve vprašanji se nanaša na samo metodologijo FADN, kjer se uporabljajo načela računovodstva. V pomoč smo objavili predstavitev na spletni strani ARSKTRP, s katero se lahko seznani vsak obveznik FADN:

INFORMACIJE

Vse kar mora začetnik vedeti o FADN (KGZS)Kmetijska gospodarstva – obveznik FADN morajo uporabljati in vpisovati podatke o gospodarjenju v vse predpisane obrazce, ki so objavljeni na spletni strani ARSKTRP:


http://www.arsktrp.gov.si/si/obrazci_in ... fadn_2010/

OBRAZCI IN NAVODILA

Obrazci in navodila so namenjeni vlagateljem, ki imajo v skladu s pogodbo ali odločbo z ARSKTRP obveznost spremljanja kmetovanja po metodologiji FADN:

FADN 2010
• seznam za gibanje pridelkov in živine
• denarno poročilo
• navodilo za vpisovanje DDV
• popisni list za kmetije v knjigovodstvu za leto 2009 - 2010 -stare kmetije
• navodila za izpolnjevanje popisnih listov 2009 - 2010 - stare kmetije
• popisni list za kmetije v knjigovodstvu za leto 2010 -nove kmetije
• navodila za izpolnjevanje popisnih listov 2010 - nove kmetije
• poročilo o pridelkih, živini in delovni sili
• vzorec podatkovnega modela
• zbirni stavek - VZOREC

SEZNAM SVETOVALCEV

Kmetijsko gospodarstvo si mora pri svetovalni službi KGZS pridobiti številko kmetije za FADN.

koordinatorji FADN na KGZS

Na osnovi teh podatkov se bo lahko s pomočjo KNJ – FADN oziroma nove računalniške aplikacije izdelalo letno poročilo za obračunsko leto 2011.

MKGP je zaradi težav pri delovanju programa KNJ-FADN konec leta 2009 pristopil k aktivnostim za izdelavo novega programskega orodja za izvajanja knjigovodstva po metodologiji FADN. Žal se je postopek zavlekel, vendar MKGP še vedno ocenjuje, da bo novo programsko orodje izdelano v letu 2010.

Na vaše vprašanje o računalniškem programu je podana obrazložitev v nekaterih predhodnih odgovorih na Forumu ARSKTRP.

http://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=44

V primeru kontrole, ki jo izvaja ARSKTRP morate imeti za celotno predpisano obdobje na kmetijskem gospodarstvu shranjena dokazila – letno vseh 27 popisnih listov v fizični ali elektronski obliki. Ko bo na voljo nova računalniška aplikacija za vnos in obdelavo podatkov gospodarjenja na kmetiji po metodologiji FADN, bo potrebno za vsa leta do konca vaše 5 letne obveznosti izdelati letno poročilo. Rok oddaje letnih poročil je vsako leto 31. marec. Oddaja se vrši po elektronski poti na fadn.mkgp@gov.si.
miro_MKGP
Odgovori

Vrni se na “FADN”