Klasifikacija FADN

Moderatorji: mbogovicjdular

Odgovori
andrej
Prispevkov: 0
Pridružen: 09 Apr 2009, 14:12

Klasifikacija FADN

Odgovor Napisal/-a andrej »

Ali se vodenje knjigovodstva po FADN metodologiji lahko v primeru razpisov PRP smatra tudi kot vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih ali se v tem primeru še vedno uporabi sistem pokritja.

S pozdravi!

Andrej
mbogovic
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Feb 2009, 14:47

Re: Klasifikacija FADN

Odgovor Napisal/-a mbogovic »

V določilih javnih razpisov PRP ni tako definirano. V nadaljevanju odgovora prilagam nekaj določil iz različnih ukrepov.
Metodologija FADN ima pravno podlago v EU predpisih, ki so objavljeni na spletni strani ARSKTRP:
http://www.arsktrp.gov.si/si/obrazci_in ... fadn_2010/

Uporabe izraza: »Sistem pokritja« ne najdemo v omenjenih EU predpisih.


Določila v javnih razpisih – PRIMERI:


Ukrep 121, PRP 2007 – 2013

Ukrep 121
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prvo postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 28.03.2008

12. Vlagatelj mora najkasneje v roku 30 dni od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. V primeru, da se na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo že izvaja spremljanje gospodarjenja iz naslova dohodninskega knjigovodstva po dejanskih dohodkih (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno.


Ukrep 121
Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za področje vrtnarstva, za leto 2009
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 25.07.2008

17. Vlagatelj mora najkasneje v roku 30 dni od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po evropski metodologiji Farm Accountancy Data Network (v nadaljevanju: FADN) in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. Če se na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja gospodarjenje na podlagi knjigovodstva po dejanskih odhodkih, spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno.


Ukrep 123, PRP 2007 – 2013

123 - kmetije
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 20.03.2009

JAVNI RAZPIS
za ukrep Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007-2013 – za kmetije z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti na podlagi pogodbe in kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo grozdja in vina oziroma pridelavo oljk


7. Prejemniki sredstev morajo pričeti z vodenjem enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva za vse kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali pašni oziroma agrarni skupnosti. Ne glede na določilo prejšnjega stavka, lahko uvedejo vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN. Prejemniki sredstev, ki bodo za podprto dejavnost obdavčeni po normiranih odhodkih, morajo poleg knjigovodstva za ta namen, vpeljati tudi knjigovodstvo po metodologiji FADN za celotno kmetijo.
Vodenje podatkov je potrebno zaradi rednega poročanja o napredku pri izvajanju programa PRP in se mora pričeti najkasneje 30 dni po izdaji odločbe o pravici do sredstev. Skupaj z obdelavo podatkov in poročanjem mora potekati vsaj še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa.Ukrep 112, PRP 2007 – 2013

Ukrep 112
Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
MKGP 26.10.2007

JAVNI RAZPIS
za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2007 in 2008

9. Upravičenec mora najkasneje v roku 30 dni od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. Če se na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo že izvaja spremljanje gospodarjenja iz naslova knjigovodstva po dejanskih dohodkih, spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno.
miro_MKGP
Odgovori

Vrni se na “FADN”