Stran 1 od 1

Knjiga obračunskih izmer

OdgovorObjavljeno: 21 maj 2019, 16:04
Napisal/-a andrejm
Pozdravljeni,

Uredba:
(9) Upravičenec mora v primeru vseh vrst gradenj in rekonstrukcij voditi in hraniti knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in pravilnikom, ki ureja gradbišče. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le v primeru, ko upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so npr. pleskanje, fasadarska dela itd. Če so obrtniška dela del gradnje oziroma rekonstrukcije, je vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih izmer mora upravičenec hraniti na kraju samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP.

Pravilnik o gradbiščih, 10. člen:
10. člen (obveznost vodenja gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer)
(1) Gradbeni dnevnik je treba voditi pri vseh gradnjah, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, razen pri gradnji v lastni režiji in PRI GRADNJI NEZAHTEVNIH OBJEKTOV.
(2) Če so cene v gradbeni pogodbi določene za mersko enoto posameznih del, je treba poleg gradbenega dnevnika voditi knjigo obračunskih izmer.

Iz pravilnika (oz. gradbene zakonodaje) sledi, da je treba gradbeni dnevnik voditi za manj zahtevne in zahtevne objekte, knjigo obračunskh izmer pa le v primeru, ko je treba voditi gradbeni dnevnik in gradnja ne poteka na ključ. Torej v primeru gradnje nezahtevnih objektov, knjiga obračunskih izmer ni predpisana.

Uredba pravi, da mora upravičenec voditi knjigo obračunskih izmer v primeru vseh vrst gradenj in rekonstrukcij v skladu z gradbeno zakonodajo. Gradbena zakonodaja pri enostavnih in nezahtevnih objektih ne predvideva vodenja knjige obračunskih izmer.

VPR: Ali mora upravičenec voditi knjigo obračunskih izmer pri gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov, čeprav gradbena zakonodaja tega ne predvideva?

Re: Knjiga obračunskih izmer

OdgovorObjavljeno: 24 maj 2019, 12:12
Napisal/-a rpakiz
V skladu z 9. odstavkom 102. člena uredbe se zaradi kontrole izvedbe naložb operacij, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja zahteva za vse vrste gradenj in rekonstrukcij vodenje knjige obračunskih izmer. V uredbi je navedena pravna podlaga tega predpisa (Gradbeni zakon in Pravilnik o gradbiščih) tako, kot je tudi v primerih navajanja drugih predpisov.