EIP projekt - več odgovorov

Moderatorji: mmelertrojok

Odgovori
bpremrl

EIP projekt - več odgovorov

Odgovor Napisal/-a bpremrl »

Imam vprašanja v zvezi z izvajanjem projekta EIP.

»6. Kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju.«
»7. Če gre za nakup blaga oziroma storitev v vrednosti do 420 eurov z vključenim DDV, lahko upravičenec do podpore v skladu z 9. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe namesto posamezne ponudbe zahtevku za izplačilo sredstev priloži vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, pri čemer mora vabilo, katalog ali oglas vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve (npr. natisnjen spletni cenik, letak z natisnjeni podatki blaga oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno objavljene tarife).« (Oba odstavka sta prekopirana iz 29. strani javnega razpisa za podukrep 16.5.)

Kmetijska gospodarstva, ki so partner v projektu, bodo morala v okviru projekta kupiti dve vrsti blaga in sicer material za izdelavo ... in semena rastlin. Oboje bodo kupili v prvem 6-mesečju in sicer pri različnih ponudnikih. Vrednost materiala za ... pri vsakem od kmetijskih gospodarstev bo presegla vrednost 420 EUR, vrednost semena pa ne.

Vprašanje 1: Ali znesek 420 EUR velja za obe vrsti blaga skupaj ali za vsako posebej (torej 420 EUR za materiala za izdelavo ... in 420 EUR za seme)?

Vprašanje 2: Če se seme obravnava ločeno in stane manj kot 420 EUR ali prav razumem, da še vedno potrebujemo tri različne ponudbe, le da veljajo tudi oglasi, podatki s spletnih strani itd.?

Vprašanje 3: Ali morajo tržno primerljive ponudbe najmanj treh ponudnikov nujno zbrati upravičenci sami ali lahko za vseh šest upravičencev ponudbe zbere vodilni partner? Če lahko ponudbe zbere vodilni partner, vas prosim za navodila kako.

Vprašanje 4: V vlogi smo pri materialu vnesli vrednost z DDV in vrednost brez DDV. Upravičena vrednost je brez DDV (odobrena vrednost pa je 89 % te vrednosti). Ali ima kake finančne posledice, če material dobimo od ponudnika, ki ni zavezanec za DDV in je zato znesek na računu brez DDV? Ostane upravičena (in odobrena) vrednost enaka kot bi bila v primeru računa z DDV?

Vprašanje 5: V okviru projekta bomo izvedli program usposabljanja. Zanima me, ali mora biti na usposabljanju prisoten tudi predstavnik AKTRP ali zadostuje že lista prisotnosti udeležencev usposabljanja, iz katere je razvidno najmanj ime in priimek, KMG-MID številka ter podpis udeležencev usposabljanja ter fotografija udeležencev usposabljanja z vsakega srečanja?
bpremrl

Re: EIP projekt - več odgovorov

Odgovor Napisal/-a bpremrl »

ODGOVOR 1: Glede na to, da gre za različno vrsto blaga, ki se lahko tudi nabavi pri različnem dobavitelju, lahko pridobite ponudbe ločeno. Opozarjamo pa, da seme trajnih rastlin ni upravičen strošek materiala.

ODGOVOR 2: Tako je, v takih primerih je še vedno potrebno predložiti najmanj tri različne ponudbe oziroma vabila k dajanju ponudb ali katalog ali oglas, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

ODGOVOR 3: Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje v 5. odstavku 59. člena določa, da se morajo računi in druga dokazila iz tretjega odstavka tega člena glasiti na člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore. Med dokazila iz tretjega odstavka 59. člena med drugim sodijo tudi tržno primerljive pisne ponudbe (8. točka), tako da mora vsak član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, za svoje stroške pridobiti svojo ponudbo, na svoje ime (razen za nakup blaga ali storitev v vrednosti do 420 EUR z DDV). Vodilni partner sicer lahko zbere tržno primerljive ponudbe za upravičence (člane partnerstva), vendar se morajo glasiti na tistega člana partnerstva, ki bo uveljavljal upravičen strošek (skladno z Uredbo).

ODGOVOR 4: Upravičena vrednost je v vsakem primeru vrednost brez DDV, tako da izbira ponudnika, ki ni zavezanec za DDV, ne spremeni končne priznane vrednosti stroška oziroma odobrene vrednosti le tega.

ODGOVOR 5: Dokazila, ki ste jih navedli, so dovolj. Prisotnost predstavnika ARSKTRP ni potrebna.
Odgovori

Vrni se na “Zahtevki za izplačilo sredstev”