Partnerji projekt EIP 16.2.

Moderatorji: mmelertrojok

Odgovori
Boštjan
Prispevkov: 0
Pridružen: 02 Dec 2019, 14:46

Partnerji projekt EIP 16.2.

Odgovor Napisal/-a Boštjan »

Spoštovani,
prosim za pojasnila in odgovore na spodnja vprašanja.
1. Kaj se razume pod kmetijsko gospodarstvo, ki ni organizirano kot kmetija? Je to lahko KMG-kmetija, ki ima tudi s.p. za npr. obnovljivi viri energije?
2. Ocenjevanje merila kakovost projekta II/1. Ali se šteje, da 5 KMG-jev pri katerih izvajamo praktičen preizkuse izpolnjujejo pogoj, da nimajo sedeža v isti statistični regiji, če so 4 v eni regiji in 1 v drugi regiji oz. ali mora biti vsak v svoji statistični regiji?
3. Ali imamo glede na zaključevanje finančne perspektive v letu 2023 kakšen skrajni rok kdaj se mora projekt zaključit? Ali sploh lahko računa na dolžino 3 let od 1.10.2020 naprej?
4. Ali lahko enega od preizkusov opravimo tudi pri partnerju v gorsko-lesni verigi, t.j. pri podjetju (d.o.o.), ki predeluje les od enega od KMG?
mmele
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Mar 2019, 08:02

Re: Partnerji projekt EIP 16.2.

Odgovor Napisal/-a mmele »

1. Kaj se razume pod kmetijsko gospodarstvo, ki ni organizirano kot kmetija? Je to lahko KMG-kmetija, ki ima tudi s.p. za npr. obnovljivi viri energije?
V skladu z drugo točko 3. člena Zakona o kmetijstvu je kmetijsko gospodarstvo organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno ali več proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, ima enotno vodstvo, naslov ali sedež, ime ali firmo in je organizirano v eni izmed naslednjih oblik: a) pravna oseba, b) samostojna podjetnica posameznica ali samostojni podjetnik posameznik, c) fizična oseba, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je vpisana v Centralni register prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP), č) kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer se za kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni podjetnik posameznik, d) agrarna skupnost, e) pašna skupnost.
Iz navedenega sledi, da je lahko kmetijsko gospodarstvo tudi s.p. (in je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev).

2. Ocenjevanje merila kakovost projekta II/1. Ali se šteje, da 5 KMG-jev pri katerih izvajamo praktičen preizkuse izpolnjujejo pogoj, da nimajo sedeža v isti statistični regiji, če so 4 v eni regiji in 1 v drugi regiji oz. ali mora biti vsak v svoji statistični regiji?
V skladu z javnim razpisom in podrobnejšimi merili in točkovnikom za ocenjevanje vlog na javni razpis za projekte EIP se točke pridobijo v primeru, če se do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo izvede praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj petih kmetijskih gospodarstvih, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe, in med drugim izpolnjujejo pogoj, da nimajo sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji. V konkretnem primeru, če so štiri kmetijska gospodarstva v isti statistični regiji in je peto kmetijsko gospodarstvo v drugi regiji, se točke dodelijo (ob izpolnjevanju še ostalih pogojev).

3. Ali imamo glede na zaključevanje finančne perspektive v letu 2023 kakšen skrajni rok kdaj se mora projekt zaključit? Ali sploh lahko računa na dolžino 3 let od 1.10.2020 naprej?
V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe projekt EIP je projekt, ki traja 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev. Torej skrajni rok se vzpostavi z datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev.

4. Ali lahko enega od preizkusov opravimo tudi pri partnerju v gorsko-lesni verigi, t.j. pri podjetju (d.o.o.), ki predeluje les od enega od KMG?
V skladu z 10. členom Uredbe je upravičena aktivnost priprava in izvedba praktičnega preizkusa na lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva in je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev, pri čemer je obvezna izvedba preizkusa pri tistem t.i. obveznem članu partnerstva, ki je v partnerstvo vstopil kot kmetijsko gospodarstvo. Poleg obvezne izvedbe praktičnega preizkusa se lahko izvedejo preizkusi tudi pri drugih članih partnerstva, če so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev. V kolikor je vaš partner v gozdno-lesni verigi (d.o.o.) vpisan v Register kmetijskih gospodarstev, torej lahko enega izmed preizkusov opravite tudi na lokaciji njegovega kmetijskega gospodarstva.
Odgovori

Vrni se na “3. javni razpis - gozdarstvo (datum objave: 8. 11. 2019)”