sodelovanje kmetije

Moderatorji: mmelertrojok

Odgovori
markočerne
Prispevkov: 0
Pridružen: 03 Apr 2019, 06:30

sodelovanje kmetije

Odgovor Napisal/-a markočerne »

Pri prijavi na projekt EIP bo v okviru partnerstva iz 30. člena Uredbe sodelovala kmetija, katere član (nosilec kmetije je sicer druga oseba) je zaposlen pri članu partnerstva, ki je pravna oseba registrirana za opravljanje svetovanja (KGZS Zavod). Je to težava oziroma to pomeni povezanost članov partnerstva iz 3. člena priloge I Uredbe 702/2014/EU?
mmele
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Mar 2019, 08:02

Re: sodelovanje kmetije

Odgovor Napisal/-a mmele »

Ne, če oseba, ki je član sodelujoče kmetije in ki je hkrati tudi zaposlena pri članu partnerstva, ki je svetovalno podjetje, nima vpliva na delovanje obeh podjetij oz. med njima preko te osebe ne obstaja nobeno izmed razmerij, določenih v 3. čleu Priloge 1 Uredbe 702/2014/EU.

3. člen Priloge I Uredbe 702/2014/EU določa:
3.   „Povezana podjetja“ so podjetja, med katerimi obstaja eno od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v drugem podjetju;
(b) podjetje ima pravico, da imenuje ali odstavi večino članov upravnega, upravljavskega ali nadzornega organa v drugem podjetju;
(c) podjetje ima pravico, da izvaja prevladujoč vpliv nad drugim podjetjem na podlagi pogodbe, podpisane z navedenim podjetjem, ali določbe v aktu o ustanovitvi ali statutu navedenega podjetja;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi sporazuma z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v navedenem podjetju.

Domneva, da v podjetju ni prevladujočega vpliva, obstaja, če se vlagatelji iz drugega pododstavka odstavka 2 ne vključujejo, neposredno ali posredno, v upravljanje zadevnega podjetja, ne glede na svoje pravice kot delničarji podjetja.
Kot povezana se obravnavajo tudi podjetja, med katerimi obstaja katero koli razmerje, opisano v prvem pododstavku, prek enega ali več drugih podjetij, ali kateri koli vlagatelj iz odstavka 2.
Kot povezana podjetja se obravnavajo tudi podjetja, med katerimi obstaja katero koli tovrstno razmerje prek fizične osebe ali skupine fizičnih oseb, ki skupno delujejo, če opravljajo svojo dejavnost ali del svoje dejavnosti na istem zadevnem trgu ali na sosednih trgih.
Odgovori

Vrni se na “4. javni razpis (datum objave: 13. 12. 2019)”