De minimis

Moderatorji: mmelertrojok

Odgovori
mmele
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Mar 2019, 08:02

De minimis

Odgovor Napisal/-a mmele »

Pripravljamo projekt EIP, v katerem bodo kmetije (KMG) sodelovale kot partnerji, ki bodo o trajnostnem kmetovanju izobraževale druge kmetije in za to prejele plačilo po projektni časovnici (recimo cca. 2000 EUR).
Glede na prilogo 3, ki jo morajo partnerske KMG oddati, se jim bo to štelo kot pomoč de minimis.

Kmetije zanima:
1. Kaj to pomeni za kmetijo s finančnega vidika (se jim to kje pozna pri dohodnini ali kaj podobnega)?
2. Ali bi bilo teh 2000 EUR problematičnih za kmetijo v smislu preseganja kakega limita (določene meje)?
mmele
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Mar 2019, 08:02

Re: De minimis

Odgovor Napisal/-a mmele »

Če se projekt nanaša izključno na kmetijski proizvod, potem se podpora ne dodeli po pravilu de minimis in se nobenemu članu partnerstva, ki sodeluje ne pripiše pomoč de minimis. Če pa se projekt ne nanaša izključno na kmetijski proizvod, potem se podpora vsem članom partnerstva šteje po pravilu de minimis in morajo prilogo 3 oddati vsi člani partnerstva, ki bodo izvajali upravičene aktivnosti (ne samo KMG).

Ali se projekt nanaša na kmetijski ali na nekmetijski proizvod pa je odvisno od konkretne vsebine in opredelitve projekta, do katere pa se MKGP in ARSKTRP ne moreta vnaprej opredeljevati in vnaprej presojati.

V pomoč pri razjasnitvi, kaj je kmetijski proizvod, je lahko seznam kmetijskih proizvodov in nekmetijskih proizvodov, ki je priloga 36 k razpisni dokumentaciji. Priloga je informativnega značaja.

Seznam kmetijskih proizvodov je objavljen v prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije UL C 326, 26. 10. 2012, str. 1, ki določa kmetijske proizvode in je dostopen tukaj: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf ... 1026sl.pdf.

Podrobnejši seznam kmetijskih proizvodov po sektorjih se nahaja v prilogi I k Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 in je dostopen tukaj:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 08&from=SL

Ob vložitvi vloge mora partnerstvo opredeliti ali se projekt nanaša izključno na kmetijski proizvod ali pa na nekmetijski proizvod. Tudi, če se projekt samo v delu nanaša na nekmetijski proizvod, se celotnemu projektu pripiše pomoč de minimis.

V primeru de minimis pomoči pa je pomembno, da skupna prejeta pomoč dodeljena enotnemu podjetju v treh letih ne sme preseči 200.000 evrov. Torej, če je posamezen član partnerstva (in z njim povezana podjetja, ki se štejejo kot enotno podjetje) v zadnjih letih prejel že 200.000 evrov katerekoli pomoči de minimis, ne more dobiti podpore v okviru pomoči de minimis.

Način obdavčitve je odvisen od načina ugotavljanja davčne osnove. Sredstva izplačana v okviru tega ukrepa niso oproščena plačila dohodnine (ne glede na to ali je pomoč dodeljeno kot de minimis ali ne). V primer, da je upravičenec do podpore kmetija, ki je obdavčena na podlagi katastrskega dohodka, Agencija pred izplačilom odvede akontacijo dohodnine.
Odgovori

Vrni se na “4. javni razpis (datum objave: 13. 12. 2019)”