Podalšanje izvedbenih in drugh rokov, višja sila, obravnava

Moderatorji: moblakbgricar

Odgovori
moblak
Prispevkov: 0
Pridružen: 03 Feb 2020, 14:35

Podalšanje izvedbenih in drugh rokov, višja sila, obravnava

Odgovor Napisal/-a moblak »

Točka 10. zvezi z z 20.členom Uredbe: predvidevamo, da je za vlaganje pravnih sredstev določen splošni pritožbeni 15-dnevni rok. Nadalje upoštevanje rokov po ZUP za odločanje na podlagi pritožbe in drugih pravnih sredstev, tudi v morebitnem upravnem sporu, lahko zavleče dokončnost odločbe tudi v leto 2021 ali kasneje. Ali bodo potem tudi izvedbeni in drugi roki ustrezno podaljšani?
AKTRP bo obravnaval vloge na način, ki je določen v 18.členu Uredbe in po ZUP. Kolikokrat bo orgn pozval vlagatelja k dopolnjevanju in pojasnjevanju vloge? Kljub raziskavi okoliščin v času prijave/vloge, je dejansko povsem možno, da v izvedbeni fazi izvajalec ne pridobi služnosti, drugi način gradnje kot preko omenjene parcele ni možen, ne tehnično ne ekonomsko. Ali to šteje kot opravičljiv razlog v smislu višje sile?
mrakic
Site Admin
Prispevkov: 520
Pridružen: 06 Maj 2008, 07:45

Re: Podalšanje izvedbenih in drugh rokov, višja sila, obravnava

Odgovor Napisal/-a mrakic »

To se ne šteje kot višja sila. Ob zaključku naložbe mora biti navedeno število predvidenih omogočenih dostopov belim lisam s seznama belih lis vpisano v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Obravnava vloge bo potekala na način, ki je določen v 18.členu Uredbe v odstavku 1, 2 in 3.
(1) Obravnava vloge se začne s preveritvijo njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTP upravičenca pozove k dopolnitvi vloge. Za datum in čas prejema dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnjene vloge. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.

(2) Upravičenca popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, ARSKTRP pozove, da jo pojasni. Upravičenec mora opraviti pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.

(3) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu, in razvrsti po vrstnem redu od najvišje do najnižje točkovane vloge.
ARSKTRP
Odgovori

Vrni se na “M07.3 - Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (1. javni razpis)”