Izgradnja vseh belih lis ali samo delno število belih lis

Moderatorji: moblakbgricar

Odgovori
moblak
Prispevkov: 0
Pridružen: 03 Feb 2020, 14:35

Izgradnja vseh belih lis ali samo delno število belih lis

Odgovor Napisal/-a moblak »

Kaj se bo zgodilo v primeru, da ponudnik določi, da bo zgradil določeno belo liso, vendar se v času gradnje ta bela lisa jasno izrazi, da si širokopasovnega priključka ne želi, niti se nebo priključila na omrežje v prihodnosti, pa tudi ne da nobene služnosti, da bi lahko izvajalec izvedel gradbena dela po zemljišču, ki je last omenjene bele lise, ali se naslov in hišna številka ukineta. Ali mora ponudnik tako belo liso vseeno zgraditi? Ali se take bele lise odštejejo iz zahteve za izpolnjeno kvoto pri končnem obračunu in zahtevku za izplačilo (prvi odstavek in četrti odstavek 21.člena Uredbe).
mrakic
Site Admin
Prispevkov: 520
Pridružen: 06 Maj 2008, 07:45

Re: Izgradnja vseh belih lis ali samo delno število belih lis

Odgovor Napisal/-a mrakic »

Navedba števila oziroma deleža belih lis, ki izhaja iz vloge, je pomembna, zaradi dveh razlogov. Prvi razlog se nanaša na preverjanje izpolnitev pogoja iz 6. člena ter 22. točke 8. člena uredbe, ki pravi: Iz vloge morata biti razvidna lokacija naložbe in predviden omogočeni dostop najmanj 80 odstotkom belih lis s seznama belih lis iz drugega odstavka 6. člena te uredbe. Drugi razlog pa je vezan na izpolnjevanje merila za ocenjevanje, na podlagi katerega bo vloga prejela točke. Vloga se oceni glede na delež belih lis, katerim bo omogočeni dostop do širokopasovnega omrežja. Zaradi teh dveh razlogov bo upravičenec moral v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture vpisati število belih lis, kot jih je predvidel v vlogi. Ima pa upravičenec v fazi izvajanja projekta možnost zaprositi za spremembo obveznosti, ki lahko vključuje tudi zamenjavo belih lis znotraj seznama belih lis, objavljenega v okviru javnega razpisa.
ARSKTRP
Odgovori

Vrni se na “M07.3 - Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (1. javni razpis)”